DVD OM L. RON HUBBARD

GRUNNLEGGER AV DIANETICS OG SCIENTOLOGY

«I NESTEN ET KVART ÅRHUNDRE HAR JEG HOLDT PÅ MED UNDERSØKELSEN AV GRUNNELEMENTENE I LIVET, DET MATERIELLE UNIVERSET OG MENNESKELIG ATFERD. ET SLIKT EVENTYR FØRER EN UT PÅ MANGE ALLFARVEIER, GJENNOM MANGE SIDEVEIER, INN I MANGE BAKGATER AV USIKKERHET, GJENNOM MANGE LAG AV LIVET ...» – L. RON HUBBARD

L. RON HUBBARD

Et slikt eventyr er også det som til slutt førte L. Ron Hubbard til grunnleggelsen av Dianetics og Scientology, og på den måten en vei til åndelige høyder som ingen hadde forestilt seg før. Blant andre viktige begivenheter under reisen: I juli 1952 ble L. Ron Hubbard den første som vitenskapelig isolerte, målte og beskrev menneskeånden mens han objektivt demonstrerte åndelige potensial som langt oversteg vitenskapelig tanke. Videre ble det oppdaget at hvert eneste menneske var i besittelse av dette potensialet og at det var like universelt oppnåelig. Derfor ble hans beskrivelse av Scientology det som oppnår alle store religioners mål: Å befri sjelen med visdom.

Alt i alt omfatter L. Ron Hubbards verker om Dianetics og Scientology den største sammenhengende redegjørelsen om menneskesinnet og ånden – over 5000 skrifter og 3000 innspilte foredrag. I dem finnes svarene på livets største mysterier: tilværelsens gåte, dødens mysterium, virkeliggjøringen av stadier som ikke engang er beskrevet i tidligere litteratur. Fra disse verkene kommer også Scientologys teknologi for å oppdra barn, reparere familier, utdanne, organisere og skaffe til veie hjelp i perioder med sykdom eller lidelse.

Slik at alle kan benytte seg av disse teknologiene, anviste L. Ron Hubbard at det skulle opprettes Scientology Kirker over hele verden, og dermed fødtes en verdensomspennende religion. Det er en praktisk religion. Den er anvendelig for alle aspekter i menneskets tilværelse og det er en religion for her og nå. Men i dens kjerne og innenfor alle Scientology Kirker ligger denne stående invitasjonen fra dens Grunnlegger: «Vi overrekker deg denne dyrebare gave av frihet og udødelighet – helt ærlig.»