GJENOPPRETTER VERDIGHET

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Citizens Commission on Human Rights (CCHR), en allmen­nyttig vakthundorganisasjon grunnlagt av medlemmer av Scientology Kirken i 1969, med formål å få slutt på psykiatriske overgrep og sikrebeskyttelse for pasientene. CCHR har gitt støtte til vedtak av over 160 lover som beskytter enkeltpersoner mot overgrep eller psykiatriske tvangspraksiser, krever informert samtykke til psykiatrisk behandling, setter en stopper for tvangsmedisinering og elektrosjokk til barn samt påbyr strenge straffer for seksuelle overgrep begått av psykiatere og psykologer.

Fra sitt hovedkvarter i Los Angeles, California, gir CCHR International veiledning til et verdensomspennende nettverk av forkjempere for menneskerettigheter med om lag 200 lokalavdelinger i 34 land. CCHR-kommisærer inkluderer leger, psykiatere, psykologer, advokater, medlemmer av lovgivende forsamlinger, offentlige embetsmenn, pedagoger og representanter for borgerrettighetsgrupper. CCHR International rommer også et museum som presenterer historien som formet århundrer med psykiatrisk brutalitet.

CCHR gir ut dokumentarfilmer som avslører de forskjellige kanalene for psykiatriske overgrep: De ødeleggende følgene av screening og stempling av personer med psykiatriske diagnoser og utskrivingen av resepter på psykofarmaka; den profittmotiverte alliansen mellom psykiatri og den farmasøytiske industrien; mangelen på vitenskapelig dokumentasjon bak de psykiatriske diagnosene; og utbredelsen av psykiatriske medikamenter til militære i aktiv tjeneste, og veteraner som driver opp antallet ikke-kamprelaterte dødsfall i form av plutselige hjertestopp og selvmord.