NARCONON

REDDER LIV FRA AVHENGIGHET

Narconon ble opprettet i 1966 i et fengsel av en innsatt, som brukte skriftene til forfatteren, filantropen og grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard, til å gjøre slutt på sin årtierlange stoffavhengighet. I dag er Narconon et verdens omspennende nettverk som daglig hjelper folk til å komme seg fra narkotikaavhengighetens ødeleggelse.

Narconons stofforebyggings- og rehabiliteringsmetoder, alle stoffrie, kombinerer en eksakt kur som både eliminerer rester av stoff fra kroppen med prosedyrer til å mildne den mentale og fysiske pinen forbundet med å ta stoff.

Narconon tar ikke bare for seg de svekkende virkningene fra stoffmisbruk på både sinn og kropp, men fjerner også grunnene til hvorfor en person i utgangspunktet begynte med stoff. Til i dag har programmet hjulpet titusener til å starte et nytt liv fritt for bruk av stoff.

Men Narconon stopper ikke der; det rekker ut for å informere unge og voksne mennesker om stoff og stoffmisbruk med sitt utdannings- og forebyggingsprogram. Inntil nå har Narconons utdanningsspesialister hatt direkte kontakt med over 16 millioner enkeltpersoner.

Virkelig frihet for den enkelte vil aldri kunne oppnås i en verden oversvømt av misbruk og avhengighet. Derfor er Scientology Kirken virkelig aktiv angående programmer som effektivt tar fatt i dette sosiale problemet.