SCIENTOLOGY: DENS BAKGRUNN OG OPPRINNELSE

Scientology er en religion som følger en lang tradisjon for både religiøs lære og praksis. Den har røtter i alle store religioners dypeste overbevisninger og forhåpninger, og rommer således en religiøs arv som er så gammel og mangeartet som Mennesket selv.

Selv om Scientology bygger på cirka 50 000 års visdom, er Scientology en ny religion. Den har isolert livets fundamentale lover, og for første gang utviklet en fungerende teknologi som kan anvendes for å hjelpe folk med å oppnå en gladere og mer åndelig eksistens i tilværelsen.

Det er av betydning at religionens utvikling og raske utbredelse delvis bygger på fremskritt innenfor naturvitenskapene i første halvdel av det nittende århundret. For den kombinerer Østens filosofi med Vestens tanke. På den måten utgjør Scientology Menneskets første virkelige anvendelige vitenskapelige metode for åndelige spørsmål.

Scientology er noe man gjør, ikke noe man tror på.

Denne delen av hjemmesiden inneholder en grunnviten om emnet og gir den grunnleggende bakgrunnen for Scientology.