INTRODUKSJON

STØTTER GLOBALE PROGRAMMER OM Å GJENOPPRETTE
ÆRE OG SELVRESPEKT

Hele to tredjedeler av verdens regjeringer er gjennomhullet av alvorlig korrupsjon. Nesten en fjerdedel av dagens kommende nye ledere er overbevist om at de trenger å oppføre seg uetisk for å komme seg frem.

For å snu denne nedgangen og gjenopprette grunnleggende moral og verdier skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft. Ikke-religiøs av natur som den er, kan de 21 forskriftene bli brukt av hvem som helst, uansett rase, kultur eller tro, til å fostre vennlighet, ærlighet og basisferdighetene om det å leve.

Veien til lykke, som nå har kommet ut på 112 språk, har brakt ro til samfunn som var splittet av vold, fred til områder herjet av intern uro, og selvrespekt til millioner av enkeltpersoner – i skoler, fengsler, kirker, på ungdomsskoler og i samfunnssentre.

Den internasjonale Veien til lykke-stiftelsen er allmennyttig og uten religiøs tilknytning og har hovedkvarter i Glendale i California; den ble etablert som koordinerings-senter for verdensomspennende aktiviteter. Ved hjelp av støtte fra scientologer og Scientology Kirker blir Veien til lykke og de tilhørende undervisnings­materialene og programmene nå benyttet i hvert verdenshjørne til å hjelpe med å få inn et høyere nivå når det gjelder ærlighet, tillit og selvrespekt i hver eneste kultur.