SCIENTOLOGYS FRIVILLIGE PRESTER

BRINGER HJELP HVEM SOM HELST, HVOR SOM HELST

Uansett om de hjelper i sine egne lokalsamfunn eller i en helt annen del av verden, er mottoet til en frivillig scientologiprest: «Det kan gjøres noe med det.» Programmet, som ble skapt i midten av 1970-årene av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, og som i dag sponses av Church of Scientology International, utgjør i dag en av de største uavhengige, internasjonale hjelpeorganisasjonene.

Den frivillige prestens oppgave er å være «et menneske som på frivillig basis hjelper sine medmennesker ved å gjenopprette formål, sannhet og åndelige verdier i livene til andre mennesker». Hundretusener av scientologer og andre har personlig eller online blitt trenet i et bredt spektrum av ferdigheter bygd på grunnleggende data i Scientology. Disse ferdighetene benyttes til å gi lettelse fra fysisk, mental og åndelig smerte og ubehag og for å forbedre tilværelsen på forskjellige områder: kommunikasjon, studier, ekteskap, barneoppdragelse, håndtering av stress, suksess på arbeidsplassen, oppnåelse av mål og mye mer.

Dessuten finnes det et globalt nettverk av frivillige som utgjør det permanente katastrofeberedskaps­teamet med frivillige prester. Dette mobiliseres ved natur­katastrofer eller de som er menneskeskapte og kommer til unnsetning der det er behov. Dette teamet har i samarbeid med omtrent 1000 forskjellige organisasjoner og organer brukt ferdigheter og erfaring til å levere konkret, fysisk støtte samt åndelig assistanse i hundrevis av katastrofeområder.