TRO OG KODEKSER I SCIENTOLOGY
EN INTRODUKSJON

Enhver religions tilhengere er bundet til trosbekjennelser og kodekser.

Disse trosbekjennelsene tilkjennegir deres ønsker, deres oppgaver, deres sedvaner og deres tro. De bringer religionens formål på linje med og styrker religionens grunnleggende prinsipper.

Scientologys kodekser og trosbekjennelser ble skrevet av L. Ron Hubbard i 1950-årene, i løpet av religionens formative år. De setter retningslinjene for anvendelsen og ekspansjonen av Scientology og tjener stadig det formålet i dag.

Inkludert i disse trosbekjennelsene er kodekser for auditøren, supervisoren, lederen og ytterligere kodekser som alle scientologer streber å leve etter. På samme måte som selve Scientology, bestemmer disse prinsippenes brukbarhet deres verdi. Scientologer følger disse forskriftene i forbindelse med anvendelsen av Scientology-teknologi, i forholdet til andre og i ledelsen av deres grupper og utøvelsen av deres religion.