CRIMINON

BYGGER EN VERDEN FRI FOR KRIMINALITET

Tre tiår med vekst i antallet innsatte i USAs fengsler har brakt nasjonen til et punkt som gir alvorlig grunn til ettertanke: En av 100 voksne i De forente stater er nå bak lås og slå. Det samlede antallet innsatte er nå 2,3 millioner, det høyeste antallet i verden, etterfulgt av den langt mer folkerike nasjonen Kina, med 1,5 millioner. Omkostningene til å opprettholde fengselssystemet i USA nådde 49 milliarder dollar i 2007, opp fra 12 milliarder dollar i 1987. Tallene taler for seg selv. Og tatt i betraktning tilbakefallsprosenten på 80 prosent, er det et desperat behov for en virksom teknologi som leverer ekte og varig rehabilitering av kriminelle, som kan bli produktive medlemmer av samfunnet.