Innledning

Bakterier og virus kan spres. Når noen i din husstand er syk med en smittsom sykdom, må man ta ekstra forholdsregler for å forhindre spredning av sykdommen til de andre familiemedlemmene.

Det å vite hvordan bakterier og virus kan spres, er det første trinnet i å hindre overføringen av dem. 

Hva er bakterier og virus?
bakterier

Bakterier er bitte små encellede organismer som bare kan ses gjennom et mikroskop. Bakterier får næringsstoffer fra omgivelsene sine, som i noen tilfeller er deg eller noen andre levende vesener eller dyr.

Både gode og dårlige bakterier eksisterer. Eksempler på gode bakterier er dem som hjelper til å holde fordøyelsessystemet i gang og i orden, og forhindrer skadelige bakterier fra å komme inn i det.

Noen bakterier blir til og med brukt til å lage medisiner og vaksiner.

Skadelige bakterier bidrar til hull i tenner, ørebetennelse, halsbetennelse med streptokokker og mange andre infeksjoner og sykdommer.

virus

Virus er svært små organismer, enda mindre enn bakterier. Virus formerer seg og overlever bare når de er inne i en levende celle. Selv om levetiden deres utenfor levende celler vanligvis er kort, kan noen virus overleve i flere dager på livløse gjenstander og materialer.

Hvis en levende kropp er smittet med et virus, vil kroppsvæskene inneholde viruset. Og når disse væskene blir etterlatt på overflater som et dørhåndtak eller en vannkran, kan viruset overleve på disse overflatene i timer eller dager og overføres til en annen levende kropp.

vert

En vert er enhver organisme som bakterier og virus lever på eller i for næring eller beskyttelse. En person eller et dyr – katter, hunder, fugler, enhver levende ting – kan være en vert.

Når et virus har beveget seg inn i kroppen til en person eller et dyr (verten), formerer og sprer det seg lett og kan gjøre ham syk. Virus forårsaker mindre sykdommer, slik som forkjølelser, men de er også ansvarlige for mer alvorlige sykdommer som meslinger. 

Hvordan bakterier og virus spres

Bakterier og virus (smittestoffer) kan spres på mange måter. Tre hovedtyper av overføring skjer ved:

Direkte kontakt

Indirekte kontakt

Luftbåren

Direkte kontakt

hoster

Direkte kontakt betyr grunnleggende sett kontakt person til person. Dette inkluderer håndtrykk, high five, knyttnevehilsener, kyssing og klemming.

Hvis noen er en vert for smittestoffer, vil hans kroppsvæsker inneholde smittestoffer. Når han nyser eller hoster, vil ørsmå dråper med væske komme på hendene hans.

Hvis han deretter direkte rører ved en annen person, som ved et håndtrykk, kan han overføre smittestoffene til den andre personen.

Indirekte kontakt

indirekte kontakt

Indirekte kontakt finner sted når noen overfører smittestoffene på en gjenstand, en annen person berører deretter den gjenstanden, og smittestoffene sprer seg til den personen.

Smittestoffer kan oppholde seg på:

Dørhåndtak

Rekkverk

Benkeplater

Kraner

Telefoner

Nøkler

Kredittkort

Nettbrett

Fjernkontroller

Tastatur

Penner

Alle overflater og gjenstander som berøres ofte

hoster

Så verten nyser eller hoster og berører deretter dørhåndtaket og etterlater smittestoffer på det.

En annen person berører det samme dørhåndtaket og plukker opp smittestoffene.

Hvis personen så rører sine øyne, nese, munn eller ører før han har vasket hendene sine grundig, kan smittestoffer komme inn i kroppen hans.

En annen vanlig form for indirekte kontakt finner sted når personer deler eiendelene sine med andre. Dråper med kroppsvæske finnes på enhver ting som kommer i kontakt med munnen til en person.

Så indirekte kontakt finner sted når personer deler bestikk, vannflasker, drikke, mat osv., og smittestoffene kan overføres fra en person til en annen.

Luftbåren

Smittestoffer kan også bevege seg gjennom luften fra en person til en annen.

For eksempel spres smittestoffer ut i luften når en vert hoster eller nyser. De ørsmå dråpene fra et host eller et nys kan bevege seg gjennom luften og spre smittestoffer når de lander på overflater eller på en annen person.

Mennesker mister stadig vekk hud og hår. Disse kan også inneholde smittestoffer som deretter kan bevege seg gjennom luften og smitte andre.

Noe som er viktig å vite, er at en person kan være en vert uten engang å ane det. For eksempel, en person kan ha et virus i kroppen sin og fortsatt ikke ha noen symptomer på sykdom. Det er faktisk mulig at han ikke blir syk. Men noen annen som er i kontakt med ham, kan allikevel plukke opp viruset og bli syk. 

Hvordan bakterier og virus spres

1

Smittestoffer
Smittestoffer er bakterier eller virus som kan forårsake infeksjon eller sykdom.

2

Vert
Smittestoffene lever i cellene til en person eller et dyr (vert).

3

Utgang
Smittestoffene forlater verten gjennom øynene, nesen, munnen, ørene, åpne sår, urinveissystemet osv.

Direkte kontakt
(person til person)
Indirekte kontakt

(person til gjenstand, eller deling av mat og drikke, til person)
4

Overførsel
Smittestoffene overføres ved direkte eller indirekte kontakt eller gjennom luften.

Luftbåren
(gjennom luften)
4

Overførsel
Smittestoffene overføres ved direkte eller indirekte kontakt eller gjennom luften.

5

Inngang
Smittestoffene smitter en ny vert gjennom øynene, nesen, munnen, ørene, åpne sår osv.

6

Ny vert
Den nye verten kan bli syk eller ikke, men han kan nå overføre smittestoffene til andre.

Retningslinjer for husstander med en person i isolasjon

Fordi smittestoffer er lette å overføre fra en person til en annen, er det viktig å isolere enhver som er syk eller kan være syk med en smittsom sykdom, for å beskytte andre – familien, venner, bekjente og resten av samfunnet. Isolasjon betyr å adskille en syk person fra andre, så ingen smittestoffer overføres til dem.

Hvis noen i din husstand er syk med en smittsom sykdom (eller hvis du mistenker at personen kan være smittsom basert på dens symptomer), gjør følgende umiddelbart:

 1. Hold hele husstanden hjemme.
 2. Ikke gå på arbeid eller på skolen. Arbeid eller studer hjemmefra.
 3. Kontakt din fastlege for å få råd. Ring i forveien før du drar til en klinikk eller et legekontor eller sykehus. Det kan være tilrådelig å bli hjemme og slik beskytte andre fra å bli smittet, med mindre sykdommen er alvorlig.
 4. Merk: Hvis en person utviser kraftige symptomer som kortpustethet, høy feber osv., oppsøk lege øyeblikkelig.
 5. Hold personen som er syk, isolert fra resten av familien. Sørg for at eldre mennesker og de som er lett mottakelig for sykdom, blir holdt langt vekk fra den syke personen.
 6. Ikke la den syke personen være i kontakt med kjæledyr eller andre dyr.
 7. Hvis for eksempel en syk person kjæler med katten eller hunden sin, kan han etterlate smittestoffer på kjæledyrets pels som kan overføres til andre som senere klapper dyret.
 8. Få den syke personen til å være i et adskilt rom inntil han har kommet seg fullstendig og ikke lenger er smittsom.
 9. Rådfør deg med din fastlege om når det er trygt for personen å gå tilbake på jobb eller omgås andre.
 10. Vær nøye med å følge alle anbefalingene for hygiene og desinfisering gitt i dette heftet.

Rengjøring og desinfisering

Det er nødvendig med hyppig rengjøring og desinfisering når noen i husstanden din er syk med en smittsom sykdom.

Rengjøring henviser til fjerning av skitt og urenheter fra overflater. Rengjøring alene fjerner ikke alle smittestoffer.

Desinfisering henviser til bruk av kjemikalier til å drepe smittestoffer på overflater. Desinfisering betyr ikke nødvendigvis rene flater, men ved å drepe smittestoffer på en overflate etter at den er rengjort, kan det ytterligere minske risikoen for å spre smitte.

Produkter til bruk for desinfisering

Når en person i husstanden din er syk og isolert, utfør hyppigere rengjøring og desinfisering av overflater enn vanlig, spesielt de som berøres ofte, så som bord, dørhåndtak, lysbrytere, håndtak, skrivebord, telefoner, toaletter, vannkraner og håndvasker.

 1. For desinfisering av overflater, bruk et standard desinfiseringsmiddel som hydrogenperoksid. Bruk et konsentrat på mellom 3 % (husholdningsstyrke) og 7,9 %.
 2. Et annet effektivt desinfiseringsmiddel er etylalkohol eller isopropanol. Bruk alkoholbaserte produkter med minst 70 % alkohol. Bruk ikke produkter som har et alkoholinnhold på over 90 %, da disse vil fordampe før de har drept virusene.
 3. Du kan også bruke en klorinoppløsning bestående av 20 ml klorin til 1 liter kaldt vann. Ved bruk av en klorinoppløsning, sjekk alltid datoen på flasken så den ikke er utgått på dato.
 4. Merk: Bland aldri klor med noe annet rengjøringsmiddel eller væske enn vann.
 5. Les alltid og følg instruksjonene fra produsenten for hvordan desinfiseringsproduktet skal påføres, inkludert hvor lang tid det burde virke på en overflate.

Den isolerte personens rom

Dersom du må være i kontakt med den syke personen på grunn av alder eller svakelighet:

 1. Ta alltid på et munnbind og engangshansker før du går inn på rommet til den syke personen.
 2. Sørg for at også den syke personen tar på seg et munnbind før du går inn på rommet.
 3. Ta av og kast munnbindet ditt og hanskene i en søppelbøtte med pose når du forlater rommet.
 4. Vask hendene dine grundig.

Baderom

En syk person som er isolert, bør bruke et annet bad enn de andre i husstanden.

Hvis et separat bad ikke er tilgjengelig:

 1. Desinfiser badet fullt ut etter hver bruk, ved hjelp av retningslinjene for rengjøring og desinfisering gitt i dette heftet.
 2. Bruk engangshansker (og ideelt sett et munnbind, hvis du har et) når du rengjør og desinfiserer badet.
 3. Når du er ferdig med desinfiseringen, ta av og kast hanskene.
 4. Vask hendene dine grundig.

Tallerkener og bestikk

Personen som er i isolasjon, bør bruke engangsbestikk og -tallerkener.

Hvis engangsbestikk og -tallerkener ikke er tilgjengelige, vask og desinfiser oppvasken i en oppvaskmaskin som har en endelig skyllingstemperatur på minst 65 °C.

Desinfiser oppvasken i oppvaskkummen ved å gjøre følgende:

 1. Hvis ingen oppvaskmaskin er tilgjengelig, bruk engangshansker (og et munnbind, hvis du har et) og putt oppvasken direkte i en tom oppvaskkum. Behold hanskene på.
 2. Vask grundig og skyll tallerkener, glass og bestikk.
 3. Ta av og kast hanskene. Vask hendene dine grundig. Ta på et nytt par engangshansker.
 4. Etter at oppvasken er ferdig, la den ligge i minst to minutter i en klorinoppløsning bestående av 10 ml klorin til 4 liter kaldt vann.
 5. Tøm og la den lufttørke.
 6. Ta av og kast hanskene.
 7. Vask hendene dine grundig.

Søppel

 1. Reserver en søppelbøtte for den syke personens rom.
 2. Bruk engangshansker (og et munnbind, hvis du har et) når du fjerner søppelposer og håndterer og kaster en syk persons søppel.
 3. Plasser den forsvarlig lukkede søppelposen i en utendørs søppeldunk.
 4. Ta av og kast hanskene.
 5. Vask hendene dine grundig.

Tøyvask

Ha alltid på engangshansker (og et munnbind, hvis du har et) når du håndterer en smittsom persons skittentøy.

 1. Hold den syke personens tøyvask adskilt fra resten av husholdet. Skaff en engangspose eller vaskepose som kan vaskes sammen med resten av den syke personens tøyvask.
 2. Advarsel: Unngå å riste tøyet så du ikke sprer smittestoffer gjennom luften!
 3. Vask tøyet i henhold til vaskeanvisningene med den varmeste mulige innstillingen. Jo høyere temperatur, jo mer sannsynlig er det at du dreper virus og bakterier.
 4. Advarsel: Ikke overfyll vaskemaskinen med tøy eller sengetøy. Etterlat nok plass til å la vannet vaske bort skitt og smittestoffer i tilstrekkelig grad.
 5. Når du er ferdig med å putte vasketøyet til den syke personen i maskinen, ta av hanskene og kast dem.
 6. Vask hendene dine grundig.
 7. Start vasken. Når vannet renner inn i vaskemaskinen, tilsett 120 til 240 ml hydrogenperoksid i vaskemaskinen.
 8. Advarsel: Hell ikke hydrogenperoksid direkte på noe som ikke er hvitt, da det vil bleke det.
 9. Tørk vasketøyet fullstendig på den varmest anbefalte innstillingen.
 10. Desinfiser vaskemaskinen etter produsentens anbefalinger.
 11. Før en ny pose puttes i skittentøykurven, rengjør og desinfiser den syke personens skittentøykurv etter anbefalingene for desinfisering gitt i dette heftet. 
 12. Oppsummering

  Ved å følge retningslinjene og forholdsreglene i dette heftet kan du hjelpe til med å unngå spredningen av sykdom.   Denne informasjonen er gitt kun med hensikt å informere. Den må ikke fortolkes som noe annet og må ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning. Søk alltid råd fra din fastlege eller andre kvalifiserte helsemedarbeidere for eventuelle spørsmål du måtte ha.


  Ordliste

  luftbåren: båret eller forflyttes gjennom luften.

  bakterier: meget små, encellede organismer som bare kan ses gjennom et mikroskop. Bakterier finnes nesten overalt, blant annet i og på menneskekroppen. Noen er til hjelp, slik som bakterier som hjelper til med fordøyelsen. Andre kan ha skadelige virkninger, slik som de som forårsaker hull i tennene eller sykdommer.

  klorin: et sterkt kjemikalie som brukes til rengjøring, og som dreper skadelige bakterier og smittestoffer.

  kroppsvæsker: den væskene som kommer fra inni kroppen som spytt, urin, slim og blod.

  smittsom: kan overføres fra en person til en annen, spesielt gjennom fysisk kontakt eller gjennom luften.

  desinfiseringsmiddel: en kjemisk væske som dreper bakterier og andre mikroorganismer.

  ørsmå dråper: særdeles små dråper som produseres når noen hoster, nyser, snakker, osv., som inneholder substanser fra spytt og slim, og som muligens bærer smittestoffer som virus og bakterier.

  etylalkohol: (vanlig alkohol) en type alkohol som bl.a. fremstilles av gjæret korn. Det er en fargeløs væske med en skarp lukt som har mange bruksområder, inkludert å drepe bakterier og noen virus.

  vert: en organisme som bakterier og virus lever i og på.

  hydrogenperoksid: en vannholdig, kjemisk forbindelse brukt til å drepe sykdomsfremkallende mikroorganismer, også som et blekemiddel til å lysne eller fjerne fargen fra noe.

  livløs: har ikke de egenskapene som forbindes med aktive, levende organismer; ikke i live.

  betennelse: en sykdom eller medisinsk tilstand forårsaket av et virus, en bakterier osv.

  svakhelighet: en medisinsk tilstand som forårsaker manglende styrke eller energi.

  isolere: å fullstendig adskille en syk person fra andre mennesker så sykdommen ikke spres.

  isolasjon: handlingen eller det å fullstendig avskjære en person med en sykdom fra andre mennesker så sykdommen ikke spres.

  meslinger: en ytterst smittsom sykdom som normalt forekommer i barndommen, med symptomer som inkluderer en høy feber og et kraftig, rødt utslett av små prikker som sprer seg utover hele kroppen.

  forholdsregel: en forberedelse som gjøres for å beskytte mennesker fra mulig sykdom, skade eller vanskeligheter.

  desinfisere: det at noe blir desinfisert, rengjort og fritt for mikroskopiske organismer som forårsaker sykdom.

  oppløsning: en blanding av to eller flere substanser, som et fast stoff som er oppløst i en væske.

  halsbetennelse: en betennelsestilstand i halsen forårsaket av en type bakterier som kalles streptokokker. Halsbetennelse med streptokokker gjør en redusert og forårsaker sår hals og feber.

  mulig å bli: kan sannsynligvis bli påvirket eller berørt av en bestemt ting.

  symptom: en forandring i kroppen som viser at noen har en sykdom.

  overføring: det at et virus eller sykdom passerer fra en person til en annen.

  overføre: forårsake at et virus eller sykdom gis videre til folk eller passerer fra en person til en annen.

  urinveissystemet: det systemet av organer og deler i kroppen som produserer, oppbevarer og utskiller urin.

  virus: en smittekilde i kroppen som er for lite til å kunne ses i et vanlig mikroskop. Virus kan smitte mennesker med forkjølelse eller mer alvorlige sykdommer.

Ytterligere ressurser

Last ned og skriv ut disse skiltene til hjemmet og/eller virksomheter med samfunnskritisk funksjon.

Å holde avstand

En effektiv måte å forhindre spredning av sykdom og infeksjon på er å holde sosial avstand.

Personlig kontakt

For helsen og sikkerheten til alle, vær så snill å avstå fra personlig kontakt med andre.

Håndvaskprosedyre

Håndvask er en av de mest effektive måtene til å forhindre spredningen av basiller.

Hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon brukes i tillegg til håndvask eller på et sted eller i en situasjon hvor såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.