Innledning

Selv om du kan holde ditt eget hjem rent og desinfisert, vil det å gå til butikken eller offentlige steder øke risikoen for smitte.

Ofte berørte overflater, som diskene i butikken eller bensinpumper, kan være besmittet hvis en syk person berørte dem før deg. Og selv om du bør huske å holde avstand til andre, kan du uforvarende finne deg i nærheten av syke personer mens du står i kø for innkjøp av det aller nødvendigste.

Det å ha på deg munnbind og engangshansker mens du går utendørs, er med til å beskytte deg og andre mot smitte under et sykdomsutbrudd.

Dette heftet gir informasjon om hvordan du bruker munnbind og engangshansker korrekt. 

Munnbind

Kirurgiske munnbind kan være med til å begrense spredningen av smittestoffer som skjer når en syk person snakker, hoster eller nyser. Ved å ha på disse munnbindene kan syke personer forhindre overførsel av sykdom til andre.

Ha på deg et munnbind hvis du er rammet av en smittsom sykdom, eller mistenker at du er det.

Det er også viktig å vite at du kan være smittsom uten at du selv aner det. For eksempel, en person kan ha smittestoffer i kroppen sin og fortsatt ikke ha noen symptomer på sykdom. Men noen annen som er i kontakt med ham, kan allikevel bli smittet.

Så for å minske spredningen av smittestoffer bør du alltid ha på deg munnbind når du er rundt eldre personer eller personer med helseproblemer.

Ha også på deg et munnbind hvis det er en mulighet for at du kommer i kontakt med smittede personer.

Et munnbind kan også tjene en annen hensikt – det kan hindre deg i å ta på munnen eller nesen din.

Hvis du for eksempel tar på en overflate som en smittet person har berørt før deg, kan du få smittestoffer på hendene dine. Hvis du deretter berører nesen eller munnen med hånden din, vil disse smittestoffene komme inn i kroppen din og smitte deg. Dette er en av hovedmåtene smittestoffer kan spre seg på.

Så et munnbind kan være med til å forhindre smitte, ettersom det er mindre sannsynlig at du vil berøre munnen og nesen din når du har det på deg.

Hvordan du tar på et munnbind

 1. Før du tar på munnbindet, vask hendene dine med såpe og vann. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bruk hånddesinfeksjon.
 2. Inspiser munnbindet for å sikre at det ikke har noen synlige rifter eller hull som ville gjøre det virkningsløst.
 3. Avgjør hvilken side av munnbindet som er forsiden. Den fargede siden på munnbindet er den siden som vender bort fra deg.
 4. Avgjør hvilken side av munnbindet som er toppen. Hvis munnbindet har en neseklemme (en stiv, bøyelig kant), er det meningen at den skal formes over din nese og er toppen.
 5. Hvis munnbindet har elastikkbånd som skal passe over hodet ditt, så hold munnbindet mot ansiktet mens du strekker båndene over hodet for å få det på plass.
 6. Hvis munnbindet ditt har løkker, så hold munnbindet i løkkene og plasser en løkke rundt hvert øre.
 7. Hvis løkkene på munnbindet er justerbare, strammer du dem så mye du trenger for å holde munnbindet på plass.
 8. Hvis løkkene på munnbindet ikke er justerbare, kan du om nødvendig forkorte dem for å holde munnbindet på plass. Du ganske enkelt vrir på hver stropp så det blir til en løkke, og plasserer en løkke rundt hvert øre.
 9. Juster neseklemmen. Bruk fingertuppene på begge hendene til å forme og feste neseklemmen på neseryggen.
 10. Merk: Hvis du bruker briller, vil en riktig justert neseklemme bidra til å forhindre at brillene dugger.

  Å la brillene hvile på toppen av munnbindet vil også blokkere luft fra å slippe ut og dugge glassene.

 11. Dra bunnen av munnbindet så langt du kan over din munn og hake.
 12. Sørg for at det dekker ansiktet ditt, fra neseryggen til under haken din.

  Ukorrekt
 13. Bær ikke munnbindet under haken.
 14. Ukorrekt
 15. Bær ikke munnbindet slik at haken din etterlates utildekket.
 16. Ukorrekt
 17. Bær ikke munnbindet oppå nesetippen din.
 18. Ukorrekt
 19. Bær ikke munnbindet under nesen. Det går imot hensikten.
 20. Ukorrekt
 21. Hvis du lar nesen eller munnen din være utildekket, vil smittestoffer ha en enkel inngang. Og ikke bare risikerer du å spre smittestoffer til andre og smitte dem, du vil forurense forsiden på munnbindet ditt.
 22. Korrekt
 23. Når du har på deg munnbind, sørg for at nesen, munnen og haken din er fullstendig tildekket.
 24. Skift munnbindet minst én gang per dag, eller så snart det blir fuktig eller skittent. Hvis du føler noen usikkerhet vedrørende et munnbind, ta det av med det samme, kast det, vask hendene og få et nytt munnbind.

Hvordan du tar av et munnbind

Når du tar av et munnbind korrekt, minsker du risikoen for spredning av bakterier eller virus til huden din eller til overflatene omkring deg. For å ta av munnbindet, gjør følgende:

 1. Før du tar av munnbindet, vask hendene dine med såpe og vann. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bruk hånddesinfeksjon.
 2. Unngå å berøre den delen av munnbindet som dekker ansiktet. Berør bare båndene eller løkkene brukt til å feste det.
 3. Hvis munnbindet har elastikkbånd som skal passe over hodet, så løft først det nederste båndet over hodet, og så det øverste båndet.
 4. Hvis munnbindet ditt har løkker, så hold i begge to, og løft forsiktig for å fjerne masken.
 5. Kast munnbindet etter hver bruk. Bruk det aldri igjen.
 6. Vask hendene dine grundig.
Engangshansker

Det å ha på seg engangshansker er også med til å forhindre overføringen av bakterier og virus.

Det finnes en måte å ta på og av seg engangshanskene korrekt sånn at de er effektive.

Hvordan du tar på deg engangshansker

Velg den riktige hanskestørrelsen. Hansker som passer dårlig, øker risikoen for skade eller besmittelse. Hvis hanskene er for store, vil det løstsittende materialet redusere din fingerferdighet og evne til å gripe om ting.

For å ta på hanskene, gjør følgende:

 1. Ta av klokker, fjern ringer og andre smykker fra hendene. Dette gjøres for å forhindre at det lages rifter i hanskene ved et uhell.
 2. Vask hendene med såpe og vann. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bruk hånddesinfeksjon.
 3. Ta opp en hanske ved å knipe tak i inn og utsiden på hanskeåpningen med to fingre. Vær nøye med å røre så lite på yttersiden av hansken som mulig. Skyv forsiktig den andre hånden din inn i hansken.
 4. Ikke juster hanskens plassering på hånden din før den andre hansken er på.

 5. Ta opp den andre hansken ved å knipe tak i inn og utsiden på hanskeåpningen med to fingre, og ta den på som ovenfor.
 6. Sjekk for å forsikre deg om at det ikke er noen synlige rifter, flenger eller hull i hanskene. Hvis det er noen, ta av hanskene, vask hendene og ta på nye hansker.
 7. Trekk hanskeåpningen mot håndleddet ditt for å dekke så mye hud som mulig og for å få hansken til å sitte.
 8. Hvis du berører ansiktet, hvis en hanske får en rift eller hvis du har en mistanke om at hansken er skitten eller besmittet:
 9. a. Ta øyeblikkelig av hanskene og kast dem.
 10. b. Vask hendene dine grundig.
 11. c. Ta på et nytt par engangshansker.

Hvordan du tar av deg engangshansker

Når du tar av engangshanskene korrekt, minsker du risikoen for spredning av bakterier eller virus til huden din eller til overflatene omkring deg. For å ta av hanskene, gjør følgende:

 1. Ta av hanskene i et rent område, ikke i nærheten av mat eller noen overflate som kommer i berøring med mat.
 2. Knip fatt i hanskeåpningen med to fingre ved håndleddet.
 3. Dra den nedover, vekk fra håndleddet, så du vender innsiden ut på hansken. Trekk vekk hansken til den er fjernet fra hånden.
 4. Hold i hansken som nå har innsiden ut, med den hånden som fortsatt har på seg hansken.
 5. Skyv fingrene på den hanskeløse hånden inn under hanskekanten ved håndleddet. Rør ikke yttersiden av hansken.
 6. Dra den nedover, vekk fra håndleddet, så du vender innsiden ut på hansken. Trekk vekk hansken til den er fjernet fra hånden.
 7. Fortsett å trekke hansken ned, over den første hansken. Dette sikrer at begge hanskene har innsiden ut, og at enhver besmittelse ikke kommer i kontakt med hendene.
 8. Kast hanskene etter hver bruk. Bruk dem aldri igjen.
 9. Vask hendene dine grundig.
Når du forlater ditt hjem og kommer tilbake igjen
 1. Hvis det er et sykdomsutbrudd i ditt område, forlat hjemmet ditt kun for grunnleggende behov eller som tillatt av lokale forskrifter.
 2. Hvis du må forlate hjemmet, ta på deg munnbind og engangshansker.
 3. Hold avstand til andre på offentlige steder.
 4. Før du går inn i ditt hjem igjen, gjør følgende:
  • a. Ta av deg skoene utenfor og spray dem med desinfiseringsmiddel.
  • b. Ta av deg munnbindet og engangshanskene.
  • c. Nå med nye engangshansker på deg, desinfiser enhver ting du brukte da du var ute – nøkler, kredittkort, lommebok osv.
 5. Kast hanskene.
 6. Vask hendene dine grundig.
Oppsummering

Når du har på deg munnbind eller hansker, bruk teknikkene i dette heftet til å ta dem på og ta dem av. Dette vil gjøre dem mer effektive i beskyttelsen av deg mot spredningen av smittestoffer. Denne informasjonen er gitt kun med hensikt å informere. Den må ikke fortolkes som noe annet og må ikke erstatte profesjonell medisinsk rådgivning. Søk alltid råd fra din fastlege eller andre kvalifiserte helsemedarbeidere for eventuelle spørsmål du måtte ha.


Ytterligere ressurser

Last ned og skriv ut disse skiltene til hjemmet og/eller virksomheter med samfunnskritisk funksjon.

Å holde avstand

En effektiv måte å forhindre spredning av sykdom og infeksjon på er å holde sosial avstand.

Personlig kontakt

For helsen og sikkerheten til alle, vær så snill å avstå fra personlig kontakt med andre.

Håndvaskprosedyre

Håndvask er en av de mest effektive måtene til å forhindre spredningen av basiller.

Hånddesinfeksjon

Hånddesinfeksjon brukes i tillegg til håndvask eller på et sted eller i en situasjon hvor såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.