EKSTRA FORHOLDSREGLER PÅ ARBEID

Spread a Smile
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske
Hvordan å Forhindre Spredningen av Sykdom med Isolasjon
Hvordan Bakterier og Virus Spres
Hvorfor Forebygging er Viktig
Ekstra Forholdsregler Hjemme
Å forlate og komme tilbake hjem igjen
Hvordan å Bære Munnbind
Hvordan å Bruke Hansker
Hva er God Helse
Rengjøring og Desinfisering
Håndvask

TIPS

Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 1
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 2
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 3
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 4
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 5
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 6
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 7
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 8
Hvordan å Holde Deg Selv og Andre Friske, Tips 9