HVORDAN MAN FÅR ET BEDRE FORHOLD TIL ANDRE

Med Scientology prinsipper som gir deg ingrediensene i oppriktige forhold, kan du lett bygge opp og opprettholde dem.

Det finnes nøyaktige og spesifikke faktorer som er felles for alle menneskelige forhold, uansett om de angår familie eller forretninger, er tilfeldige eller nære, korte eller langvarige. Når du vet hva disse bestanddelene er og hvordan du bruker dem, kan du skape affinitet, gjensidig støtte og beundring som resulterer i virkelig positive forhold.

Det finnes et ytterligere nøyaktig element som er felles for alle uenigheter eller opprørtheter. Når du kjenner denne faktoren og den nøyaktige formelen for å anvende den, kan du løse enhver konflikt og gjenopprette harmoni og forståelse.

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Bestanddelene i forståelse – tre faktorer som danner en innbyrdes forbundet trekant du kan bruke med hvem som helst.
  • Trinnene for å løse det å ha rett og ta feil i et forhold, spesielt når den påståtte riktigheten truer med å få alle til å havarere.
  • De to reglene for å leve et lykkelig liv.

Disse gjennombruddene i menneskelige forhold – sammen med andre viktige faktorer som du vil lære på dette kurset – skaper felles enighet, suksess og lykkelig sameksistens.

«Å elske til tross for alt er storhetens hemmelighet. Og det kan meget vel være den største hemmeligheten i dette universet.»

– L. Ron Hubbard

«Gjennom dette kurset føler jeg meg virkelig bedre rustet, ikke bare til å håndtere nåværende forhold, men også til å fikse gamle og skape nye. Jeg føler meg virkelig kunnskapsrik angående emnet menneskeheten, og det ser ut til at jeg faktisk kan håndtere livet mitt!» – G.W.

«Jeg lærte hvordan man kan forbedre forholdet til folk i alle områder – forretningspartnere, grupper jeg arbeider sammen med og også individuelt. Jeg lærte hvordan man reparerer ødelagte forhold hvis jeg velger å gjøre det og hvordan man hjelper folk med å ha rett når de tilsynelatende tar feil, uten å fordømme dem.» – A.H.

«Å, jøye meg, dette kurset var noe jeg trengte! Informasjonen er så fullstendig at jeg nå ikke har noen huller i min kunnskap om mennesker eller forhold. Jeg kan med sikkerhet håndtere ethvert problem og – bedre, jeg kan sette opp livet mitt slik at problemene ikke dukker opp i første omgang.» – V.C.

Livsforbedringskurs: Skapt for lett, effektiv forståelse

Livsforbedringskurs studeres ved å bruke en Scientology utvikling som kalles et «kontrollark». Hvert trinn på kurset er listet opp i rekkefølge, og man haker dem av etter hvert som de blir fullført. Dette gjør det mulig for hver student å studere i sin egen optimale hastighet.

Lengden på kurset er 4 dager på deltid.

Meld deg på kurset Hvordan man får et bedre forhold til andre
SCIENTOLOGY KURS TILBYS DAGLIG

Leveres i
Scientology Religious Retreat

Scientology Livsforbedringskurs leveres av utdannede spesialister i Scientology organisasjoner rundt om i verden.

Vår Kirke leverer alle former for Introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. De omfatter kvelds- og weekend-seminarer som formidler et overblikk over grunnleggende prinsipper og deres anvendelse i livet.

Relaterte servicer