VELLYKKET OPPDRAGELSE AV BARN

Her er Scientology prinsipper som du kan bruke til å hjelpe barnet ditt med å bygge et stabilt, produktivt liv.

Foreldre gjør så godt de kan med å oppdra barna sine, men de fleste synes at det er en prøve- og feilesak.

Hvordan bør foreldre oppdra barn slik at de utvikler selvdeterminisme og initiativ og tar konstruktive beslutninger? Det finnes en million meninger om hvordan man gjør det, men finnes det noen fornuftige prinsipper man kan stole på?

Materialene i dette kurset inneholder svarene på disse spørsmålene.

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Hva barn har mest bruk for fra foreldrene sine.
  • Hvordan du kan hjelpe med å løse et barns problemer.
  • Hvorfor barn blir sinte, og hvordan man raskt kan berolige dem igjen.
  • Hvordan du lever med barn og hjelper dem med å vokse opp til fine, vellykkede mennesker.
  • En enkel og likevel effektiv handling som kan hjelpe barn med å komme seg etter fysiske skader.

Når du forstår og bruker kunnskapen og verktøyene som finnes i dette kurset, kan du hjelpe barnet ditt til å bli et selvdeterminert, lykkelig medlem av familien som bidrar til den, og er et aktivum for samfunnet.

«Et barn er ikke en spesiell dyreart forskjellig fra Mennesket. Et barn er en mann eller kvinne som ikke er fullt utvokst.»

– L. Ron Hubbard

«Jeg føler meg så mye bedre med hensyn til mitt forhold til min sønn. På magisk vis, siden jeg begynte på dette kurset, har han vært mye roligere og villigere. Takk for at dere gjør det å være mor til en drøm som går i oppfyllelse, og ikke et mareritt! Hvordan går en forelder gjennom livet uten disse dataene?» – M.P.

«Mitt ansvar, forståelse og affinitet for barn gikk til værs. Jeg kan se hvordan god kontroll kan løse mange problemer og hvordan man tar seg av sinte barn og hvordan man hjelper et barn med å tenke på ting det ikke vet hvordan det kan gjøre selv. Nå vet jeg hvordan jeg kan leve lykkelig med barn.» – L.Y.

«Det finnes en utrolig mengde informasjon her som kunne hjelpe så mange foreldre akkurat nå. Veldig godt kurs! Det var ting jeg leste som var helt nye for meg, som jeg aldri har lest noe annet sted! Det gav meg mye mer kunnskap og forståelse for å være forelder.» – M.N.

Livsforbedringskurs: Skapt for lett, effektiv forståelse

Livsforbedringskurs studeres ved å bruke en Scientology utvikling som kalles et «kontrollark». Hvert trinn på kurset er listet opp i rekkefølge, og man haker dem av etter hvert som de blir fullført. Dette gjør det mulig for hver student å studere i sin egen optimale hastighet.

Lengden på kurset er 3 dager på deltid.

Meld deg på kurset Vellykket oppdragelse av barn
SCIENTOLOGY KURS TILBYS DAGLIG

Leveres i
Scientology Religious Retreat

Scientology Livsforbedringskurs leveres av utdannede spesialister i Scientology organisasjoner rundt om i verden.

Vår Kirke leverer alle former for Introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. De omfatter kvelds- og weekend-seminarer som formidler et overblikk over grunnleggende prinsipper og deres anvendelse i livet.

Relaterte servicer