SCIENTOLOGY VERKTØY FOR ØKONOMISK TRYGGHET

Gjennombruddene i Scientology som viser deg hvordan man oppnår solvens, slik at du lett kan oppnå trygghet.

Det finnes en løsning på å oppnå alt du vil av livet. Det finnes en måte å befri deg fra slitet med å styre dine anliggender på og håndtere prøvelsene forbundet med stigende kostnader. Når alt kommer til alt avhenger din egen lykke og åndelige streben av det. Når du vet hvordan, kan du beskytte deg selv mot økonomiske bekymringer. Så, selv hvis du står overfor en krise, kan du raskt komme deg.

Kurset Scientology verktøy for økonomisk trygghet gir deg prinsippene som styrer økonomi – for enhver organisasjon av enhver størrelse eller ethvert individ. Ved å oppnå trygghet kan du deretter konsentrere deg om livets høyere mål.

På dette kurset vil du lære det følgende:

  • Hvordan man planlegger økonomien sin slik at man aldri setter seg i gjeld.
  • Hvordan å gjøre hver eneste utgift til en investering i din fremtid.
  • Trinnene til å etablere og opprettholde en fremragende kredittverdighet og solvens.

De fundamentale sannhetene som finnes i dette kurset, kan, når de anvendes, resultere i fortsatt velstand og økonomisk vekst – for deg, din familie eller din virksomhet, enten den er stor eller liten.

«Penger er en vare. De er underkastet visse realiteter.»

– L. Ron Hubbard

«Jeg forstår hvorfor ting har mislykkes tidligere, og jeg vet at når jeg anvender denne teknologien, vil virksomheten min blomstre. Jeg kan analysere virksomheten min, se hva som fungerer og ikke fungerer, og se hvordan jeg kan kontrollere den og få den til å vokse. Jeg føler meg sterkere og sikrere fordi jeg har en plan. Og det er den sanne definisjonen av trygghet.» – V.J.

«Hele området økonomi var alltid litt mystisk og vanskelig å forstå tidligere. Nå er det en fullstendig enkelhet og lett å anvende. Dette er et flott kurs.» – R.S.

«Før dette kurset trodde jeg at økonomisk trygghet var for dem med rike fyrer rundt seg fra fødselen av, eller at det måtte etterlates som en arv. Økonomisk trygghet er mulig hvis du har de riktige verktøyene og bruker dem konsekvent. Jeg har nå virkelig en god start.» – S.P.

«Etter å ha gjort dette kurset med min kone, er vi faktisk enige og vi har teknologien til å sette fornuft inn i økonomien vår for første gang noensinne!» – C.K.

Livsforbedringskurs: Skapt for lett, effektiv forståelse

Livsforbedringskurs studeres ved å bruke en Scientology utvikling som kalles et «kontrollark». Hvert trinn på kurset er listet opp i rekkefølge, og man haker dem av etter hvert som de blir fullført. Dette gjør det mulig for hver student å studere i sin egen optimale hastighet.

Lengden på kurset er 7 dager på deltid.

Meld deg på kurset Scientology verktøy for økonomisk trygghet
SCIENTOLOGY KURS TILBYS DAGLIG

Leveres i
Scientology Religious Retreat

Scientology Livsforbedringskurs leveres av utdannede spesialister i Scientology organisasjoner rundt om i verden.

Vår Kirke leverer alle former for Introduksjonsservicer i Dianetics og Scientology. De omfatter kvelds- og weekend-seminarer som formidler et overblikk over grunnleggende prinsipper og deres anvendelse i livet.

Relaterte servicer