OPPLYSNINGSINITIATIV
INFORMERER OM PSYKIATRISKE OVERGREP

Citizens Commission on Human Rights sitt internasjonale hovedkvarter i Los Angeles rommer et museum som beretter historien om brutalitet innen psykiatrien, fra dens tidligste torturmetoder til nåtidens fastreiming og sinnsforandrende medikamenter. De som besøker museet inkluderer studenter og utøvere innen sykepleie, medisinen, legevitenskapen og rettsvesenet, så vel som forkjempere for menneskerettigheter og borgerrettigheter. Dusinvis av høyskoler og universitetsavdelinger omfatter CCHR-museet i sine offisielle, studiepoenggivende læreplaner.


«Æres den som æres bør. På sin 40-årsdag anerkjenner vi CCHR i videste forstand for sin enestående kamp for menneskeheten mot psykiatriske overgrep, beskyttelsen av barn mot krenkende praksiser og behandlinger, og vi oppfordrer CCHR til å fortsette sitt humanitære arbeid.» – Representantenes hus, Mexico

«I anerkjennelse av deres utrettelige og modige arbeid hvor dere søker å forbedre samfunnet vårt gjennom innsatsen deres innen feltet krenkelse av menneskerettigheter, gir jeg dere mine beste ønsker for fortsatt suksess og oppfylling av målene deres.» – Medlem av lovgivende forsamling, California

«De fleste har denne underliggende intuisjonen eller følelsen at det er noe som ikke er helt riktig, og utstillingen gir dem faktaene om hvorfor den følelsen er vel begrunnet.» – Dekan i undervisning, Charter College, De forente stater

«CCHR har vært med på å sikre beskyttelse av barns og foreldres rettigheter innen feltet psykisk helse.»

«CCHR har vært med på å sikre beskyttelse av barns og foreldres rettigheter innen feltet psykisk helse – først og fremst ved å sikre informert samtykke som den sikreste beskyttelsen mot en tendens til forhastede diagnoser og uhensiktsmessig behandling.» – Medlem av Den amerikanske kongressen, Oklahoma

«CCHR går faktisk inn og beskytter enkeltpersoner, snakker med de enkelte som har blitt skadd, hjelper dem, gjør historien deres kjent.» – Klinisk psykolog Danmark

«Disse CCHR-presentasjonene var så virkningsfulle at 19–21-årige studenter i klassen min ville diskutere sine egne erfaringer. Normalt skulle man tro at det ville være noe som er personlig og privat. I stedet fløy hendene i været.» – Professor i undervisning, Florida delstatsuniversitet, USA

OVER
700000
BESØKENDE
TIL
CCHRs
OMREISENDE
UTSTILLINGER

«Mine lykkeønskninger til CCHR for deres enestående bidrag gjennom 40 år i kampen med å fremme og beskytte menneskerettighetene innen feltet psykisk helse.» – Representantenes hus, Mexico, Kommisjonen for beskyttelsen av utsatte grupper og like rettigheter.

«Gudskjelov at vi har CCHR. Hvem ellers kompilerer alt dette for folk som våkner og sier: ’Jeg trenger hjelp, hvor kan jeg henvende meg?’» – Medstifter av helsekostfirma, De forente stater

«Museet forandrer faktisk livet ditt. Du aner ikke hva du har i vente når du ser på noe slikt som dette. Du kan ikke gå inn hit og ikke bli beveget emosjonelt.» – Musikkproducer, Sør-Afrika

Som et ledd i sin verdensomspennende kampanje for å skape økt oppmerksomhet om psykiatrisk brutalitet og overgrep, sponser Citizens Commission on Human Rights 12 omreisende multimedia-utstillinger, med stor gjennomslagskraft.

Utstillingene, som er basert på den permanente utstillingen i CCHRs internasjonale hovedkvarter i Los Angeles, viser både overgrep fra psykiatriens fortid og fra nåtiden; de avslører det avtalte spillet mellom den psykiatriske industrien og farmasiindustrien, og de illustrerer hvordan den psykiatriske medisinen spres slik at millioner nå på verdensplan er avhengige av psykiatriske stoff.

Utstillingene inkluderer 22 multimedia-paneler som viser dokumentarfilmer på 17 språk. De omreisende museene blir satt opp i eller ved sentre for lovgivning og andre fremtredende landemerker i byer i hele De forente stater, Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia, Australia og New Zealand. Utstillingene er skreddersydde til sin plassering; de fokuserer på spesifikke psykiatriske overgrep i lokalområdene, og de besøkes av tusenvis av embetsmenn og ansatte innen helsevesenet samt av offentligheten i sin alminnelighet.

«Vi vil gjerne rose Citizens Commission on Human Rights for å bringe utstillingen ’Ødelagte liv: avsløring av psykiatrien’ til instituttet vårt. Utstillingen var effektiv når det gjelder å opplyse så vel den nåværende som den kommende generasjonen av stabsmedlemmer.» – Ansvarlig leder for det internasjonale justisinstituttet, Russland

«CCHR er en gruppe av svært engasjerte og målrettede personer som gjør dette. Og det krever en spesiell person å gjøre slikt arbeid, for noe av det er virkelig kvalmende greier.» – Parlamentsmedlem, Sør-Afrika

«CCHR er et strålende eksempel på hva mennesker kan oppnå i et fritt samfunn. Gjennom en felles handling, effektiv utdannelse og støtte har CCHR vært med til å skape avgjørende helsereformer, som gjør vår samfunn og land til et bedre sted.» – Medlem av den amerikanske Kongressen, Indiana

LOV OM GJENNOMSKUELIGHET I

FRANKRIKE

Forbruket av psykofarmaka i Frankrike er større enn i de fleste andre europeiske land, og problemet forverres av alvorlige interessekonflikter mellom legemiddelagenturer og de farmasøytiske virksomhetene. Det er i dette klimaet at Citizens Commission on Human Rights i Frankrike arbeidet aktivt med å skape en forandring i. Resultatet ble en lov om gjennomskuelighet i den regulerende prosessen på medisinalområdet, som krevde at alle som gav råd til Helsedepartementet skulle tilkjennegi eventuelle interessekonflikter.

Mens det tidligere bare var leger som kunne rapportere negative bivirkninger, tillater denne loven også enkeltpersoner å rapportere om negative bivirkninger til Helsedepartementet.

«Citizens Commission on Human Rights har avslørt det groteske antallet psykiatriske tvangsinnleggelser i hver eneste region i Frankrike, og de har rapportert disse til meg. De har gjort meg oppmerksom på behovet for reformer i dette landet.» – Medlem av parlamentet, Frankrike

ANTALLET AV SELVMORD FALLER I

JAPAN

Mens forbruket av psykiatrisk medisin steg i Japan, steg antallet selvmord også.

Den nakne statistikken viste at det dreide seg om over 30 000 i året. CCHR innledet en opplysningskampanje for å gjøre oppmerksom på denne alarmerende sammenhengen. Samtidig leverte de klager til Helsedepartementet, noe som medvirket til Japans første offentliggjorte advarsler om farene ved disse medikamentene, og det førte til et fall i salget av antidepressiv medisin. Ikke overraskende falt antallet av selvmord i 2012 til under 30 000 for første gang på 15 år, og tallet falt igjen i 2013.

Forandringene i Japan inkluderte også en åpen linje til rapportering av negative bivirkninger; en lov som beskytter barn og eldre mot psykiatriske overgrep, samt påkrevd rapportering av enhver psykiatrisk forbrytelse.

«CCHR har i høy grad vært medvirkende til å avsløre medisineringen av barn i Japan for publikum generelt. De er en sterk stemme når det dreier seg om å beskytte barn i dette landet.» – Medlem av Parlamentet, Japan.