CRIMINON
RUNDT OM I VERDEN

Criminon-programmet opererer i mer enn 2100 fengsler i omtrent 38 land. Hovedsakelig bemannet med frivillige, trener Criminon også personalet på forbedringsanstalter i levering av lokale rehabiliterings-programmer. Criminons tjenester strekker seg videre til politiavdelinger, institusjoner for ungdomsforbrytere samt kriminalitetsforebyggende programmer – den fulle ligningen for en verden uten kriminalitet.

Politikonstabler i Mexicali, Mexico, trenes på programmets hovedelement, kalt Veien til lykke, moralkodeksen basert på sunn fornuft.

I indonesiske fengsler som kjører Criminon-programmet, har tilbakefallsprosenten sunket til mindre enn to prosent.

L. Ron Hubbard oppdaget at nøkkelen til ekte rehabilitering er å gjenopprette personens selvrespekt. Får å hjelpe innsatte til å gjøre nettopp det, studerer og anvender Criminon-studenter forskriftene i Veien til lykke.

I Taiwan, slik tilfellet er i resten av verden, er stoffrelaterte lovovertredelser ansvarlig for det økende antallet innsatte. Av denne grunn innbefatter Criminon-programmet en stoff-utdanningskomponent for å hjelpe innsatte med å forstå og overvinne avhengigheten.

Criminon leverer programmer i mer enn 50 institusjoner i Sør-Afrika, fra sentre for ungdomsforbrytere til fengsler med maksimale sikkerhetstiltak.

Criminon-programmer verden rundt.