CLEARWATER I FLORIDA

INNVIELSE AV NARCONON SUNCOAST BEBUDER DYNAMISK NY TIDSALDER FOR REHABILITERING AV STOFFMISBRUKERE I FLORIDA

7. NOVEMBER 2015

Nytt mønster-Narconon, som slutter seg til en voksende liste over sentre som bruker den bemerkelsesverdige rehabiliteringsteknologien utviklet av L. Ron Hubbard, er en verdifull resurs for beboerne i samfunnet i Tampa Bay og omegn. Senteret ble gjort mulig av generøse bidrag fra medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS).

Mens 3000 entusiastiske tilhengere så på, ble mønster-Narcononet Suncoast lørdag den 7. november, under en gripende innvielsesseremonien i Clearwater i Florida, ønsket velkommen inn i den stadig voksende familien av rehabiliteringssentre som benytter den banebrytende teknologien for rehabilitering av stoffmisbrukere utviklet av L. Ron Hubbard.

Ledere for Narconon og dignitarer som representerer Pinellas County og delstaten Florida, kom sammen for å åpne det nye Narconon Suncoast.
 

Innvielsen følger innvielsen av seks nye mønstersentre i Clearwater sentrum i juli, hvert av dem avsatt til ett enkelt globalt humanitært tiltak og helliget forbedring av Clearwater og Tampa Bay og omegn. Der det ligger bare minutter fra sentrumskjernen, reflekterer det nye senteret for rehabilitering av stoffmisbrukere Scientology-samfunnets ubrutte engasjementet med å virke oppløftende på byen som tjener som religionens åndelige hovedkvarter.

Narconon Suncoast tilbyr ideelt innrettede, forstyrrelsesfrie omgivelser for dem som søker å overvinne de destruktive virkningene av stoff- og alkoholavhengighet og leve stoffrie liv. Det består av fire bygninger på over 3200 m2 på en 30 mål stor fredfull skogbevokst eiendom.

Det åpner i en tid med enorm vekst for Narconons nettverk for rehabilitering av stoffmisbrukere over hele verden. Og tidspunktet for innvielsen er heldig, siden delstaten Florida er tynget ned av en økende stoffmisbrukkrise.

Mer enn 8500 mennesker døde som resultat av misbruk av stoff i Florida i fjor. I Pinellas County alene bukker noen under for et narkotikarelatert problem hver 32. time. Delstaten har skaffet seg et rykte som Amerikas «pillehovedstad», og til tross for at det i de senere år slås kraftig ned på slike geskjefter, fortsetter dødsfall fra misbruk av reseptpliktige legemidler fortsatt å stige. I mellomtiden har heroin fylt tomrommet, og heroin-relaterte dødsfall i delstaten har økt med 124 prosent. Antallet spedbarn født avhengige av stoff i Florida har blitt tidoblet i løpet av de siste 20 årene, og i en storkommune sørvest i Florida steg antallet nyfødte som er avhengige av smertestillende, med 24 prosent i 2014 i forhold til året før.

Bak disse statistikkene er det virkelige mennesker hvis liv og familier blir revet i stykker av stoffavhengighet. Følgelig er en Narconon-løsning nå mer nødvendig enn noensinne. Narconon Suncoast er nå klart til å ta hånd om anmodningen om hjelp fra en delstat med et tvingende behov for virkelige løsninger på avhengighetens elendighet.

Seremonimesteren ved åpningen av Narconon Suncoast var ansvarlig leder for Association for Better Living and Education International (foreningen for bedre liv og utdanning – ABLE), som bød gjestene velkommen: «Som så mange områder i hele landet, har Florida virkelig fått tåle sin andel av familier som knuses i avhengighetens felle. Slik at det i dag er vanskelig å finne noen som ikke på en eller annen måte er forbundet med eller påvirket av avhengighet. I dag er Narconon en global leder innen rehabilitering av stoff- og alkoholmisbrukere, og dens ene formål er å hjelpe folk til stoffrie liv. Og også her, på Narconon Suncoast, er vi engasjert i å hjelpe folk med å overvinne avhengigheten – for godt.»

På scenen ved innvielsen av mønster-Narcononet Suncoast var dignitarer fra Pinellas County og delstaten Florida: Jay Polglaze, varaordfører i Clearwater; delstatsrepresentanter for Florida, Kathleen Peters og Chris Latvala; samt offentlig forsvarer fra Floridas sjette rettsdistrikt, Bob Dillinger.

Varaordfører Polglaze ønsket det nye Narconon Suncoast-senteret velkommen: «Jeg vil gjerne oppriktig takke dere for å bringe dette Narconon-senteret hit. Enn videre ser jeg med spenning frem til hvordan Narconon Suncoast vil gjøre denne byen til et enda bedre sted å bo i, og jeg ønsker dere lykke til mens dere hjelper oss med å skape et stoffritt Clearwater.»

Delstatsrepresentant Kathleen Peters tok opp Narconons rolle i stoff-krisen som rammer Florida som helhet: «Jeg besøkte våre fengsler, våre mentalsykehus og våre avgiftningsklinikker. Jeg snakket med dommere, sheriffer og offentlige forsvarere. Og i løpet av den tiden så jeg de tusenvis på tusenvis som både trenger og ønsker hjelp. Det sier seg selv at jeg også har sett programmer som ikke fører til virkelige resultater. Så da jeg kom til Narconon, var det oppkvikkende. Her var et sted som tok seg av enkeltpersonen, og som med en drivende glød arbeidet for resultater. Her er en gruppe å ha på vårt team.»

«Jeg har hatt muligheten til å snakke med folk som har fullført Narconon-programmet», sa delstatsrepresentant Latvala da han reflekterte over virkningen Narconon har på den enkelte. «De snakker om å slutte med stoff for godt og vende tilbake til familiene sine, rene og hele igjen. Og jeg kan ikke vente med å delta på Narconons gradueringer og se de skinnende nye livene og håpene som strømmer ut gjennom disse dørene. Samfunnet vårt trenger dette, og det er derfor jeg er veldig glad for at Narconon Suncoast er her.»

Og offentlig forsvarer Dillinger, som arbeider utrettelig for å sette en stopper for stoffmisbrukets og kriminalitetens evige svingdør, sa: «Jeg har sett dem som har gått gjennom Narconon-programmet og nå har snudd om på livene sine og vunnet seg selv tilbake. Og det gir en håp om at det finnes en måte å reversere den stigende trenden som driver folk til å bli arrestert for stoffrelaterte saker og så til en tidlig død. Så, jeg er veldig glad for at dette Narconon-senteret åpnes for å hjelpe meg med å få folk vekk fra gatene, ut av fengslene og til å bli hele igjen. Og ja, dette er en historisk dag for Pinellas County.»

_________________

I nesten 50 år har Narconon reddet livene til utallige personer som ble ansett som tapt til stoffmisbruk for alltid. Dets oppgave er å sørge for en effektiv vei til rehabilitering av stoffmisbrukere, og å hjelpe samfunn med å reversere den svøpen narkotikamisbruk utgjør i verden.

Narconon tiltaler deltakerne på programmet som «studenter» snarere enn «misbrukere» eller «ofre», og deres eneste formål er å gi folk verktøyene til å slutte med stoff for godt. Hver eneste detalj blir tatt i betraktning for å gi studentene den stabiliteten og komforten de trenger som hjelp til å frigjøre seg selv fra avhengighet og bygge opp igjen fremtiden sin uten stoff.

Narconon-programmet starter med en medikamentfri avhjelpingsprosess for å hjelpe personen med å eliminere stoffavhengigheten sin så raskt og komfortabelt som mulig. Det blir fulgt av en spesiell avgiftningsmetode, spesifikt rettet mot å hjelpe stoffbrukere med å eliminere levningene som driver trangen, mens de på samme tid støtter kroppen med kosttilskudd. Det siste elementet i programmet er en serie kurs i livsferdigheter som skaffer studentene verktøyene for å holde seg stoffrie resten av livene sine.

For å gjøre bruk av kraften i audiovisuelle verktøyer til å øke forståelsen, omgå lesekyndighetsbarrierer og opprettholde standardanvendelsen av Narconon-teknologien, har det blitt lagd 23 instruksjonsfilmer på 29 språk og dialekter som dekker de forskjellige delene av Narconon-programmet.

Det nye Narconon Suncoast ble gjort mulig av generøse bidrag fra medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av scientologer (IAS). Som det femte av slike mønstersentre til å åpne i de siste 2 månedene, følger det innvielsen av det kontinentale Narconon Europa ved den idylliske innsjøen Arresø i Danmark den 5. september; mønstersenteret Narconon Storbritannia på en landeiendom i East Sussex den 5. september; det kontinentale Narconon for Latin-Amerika på en hacienda i Villa Victoria i Mexico den 12. september; og et Narconon til å gi service til kunstnere og samfunnsledere på toppen av et fjell i Ojai i California den 13. september.

I dag drives det Narconon-sentre i 23 land fordelt på seks kontinenter. For mer informasjon, gå inn på narconon.org.