KATMANDU I NEPAL

NEPAL INNVIER NASJONALT NARCONON-
AVVENNINGSSENTER FOR RUSMISBRUKERE PÅ TOPPEN AV HUBBARD’S PEAK

20. SEP. 2013

Den 20. september 2013 ble et nytt avvenningssenter for rusmisbrukere innviet i Katmandu i Nepal. Innvielsen av dette nye toppmoderne senteret ble muliggjort gjennom sjenerøse finansielle bidrag fra Den internasjonale assosiasjonen av scientologer.

Dette stoffavvenningssenteret på 4 etasjer og med 100 plasser står i lavberget av Himalaia på toppen av Hubbard’s Peak. Dette er fjelltoppen som i 2010 ble navngitt til ære for menneskevenn L. Ron Hubbard for hans utvikling av teknologien for stoffavvenning som blir brukt i Narconon-programmet.

Innvielsen av det nye Narconon Nepal ble feiret av mer enn 1000 gjester og dignitarer, heriblant Right Honorable Parmanand Jha, visepresidenten av Nepal, den 20. september 2013. Dette stoffavvenningssenteret på 4 etasjer og med 100 plasser står i lavberget av Himalaia på toppen av Hubbard’s Peak. Dette er fjelltoppen som i 2010 ble navngitt til ære for menneskevenn L. Ron Hubbard for hans utvikling av teknologien for stoffavvenning som blir brukt i Narconon-programmet.

Ansvarlig leder for Narconon Nepal, Basanta R. Kunwar, innførte programmet i landet i 2004. Som en politiveteran med 20 års erfaring og tidligere overordnet tilsynsmann i Katmandus politi, var Basanta Kunwar godt klar over forholdet mellom stoff og kriminalitet, og viktigheten av å fa fatt på nasjonens problem med rusmisbruk. Under hans veiledning og lederskap, vokste Narconon Nepal fra én bygning til et kompleks av syv sentre i Katmandu, og dette nye senteret representerer en tredobling i kapasiteten.

Narconon Nepal har allerede reddet hundrevis fra grepet av avhengighet. Senteret har holdt stoff-forebyggende seminarer i samarbeid med den nasjonale politistyrken i hvert eneste av landets 75 distrikter og opplyst mer enn 650 000 om sannheten om stoff og avhengighet. Gjennom mediadekning i stor stil har Narconon Nepal fremført sitt budskap av håp til mer enn 56 millioner i Sør-Asia, Storbritannia og Midtøsten.

I sin tale til forsamlingen sa Basanta Kunwar: «Vi er her for å sørge for livreddende Narconon-servicer til enhver som trenger vår hjelp i Nepal. Og vi planlegger videre å nå ut til hele Sør-Asia gjennom vår treningsservice her i vårt nye senter, så andre i vårt enorme område kan dra nytte av L. Ron Hubbards virkningsfulle teknologi for stoffavvenning.»

Visepresident Parmanand Jha sa i sin offisielle gratulasjonstale til Narconon: «I løpet av de siste årene har Narconon gitt sine vitale tjenester til vårt folk. Studenter som deltar i Narconons undervisning om stoff fullfører opplyste og bevisste om sannheten om stoff – slik enhver nepalsk ungdom skulle være. Med hundretusenvis av studenter i våre skoler og universiteter som nå er blitt opplyst av Narconon, skaper dere en generasjon som kan forsvare seg selv mot stoff og redde vår kultur – alt mens deres rehabiliteringsarbeid med rusmisbrukere har for evig forandret livene til tidligere avhengige og deres familier. Så med skapelsen av dette senteret, støtter jeg deres bestrebelse for å gjøre Nepal til en stoffri nasjon.»

Vishma Prasai, assisterende generalinspektør, uttrykte sin stolthet over at Nepal gir denne vitale tjenesten til ikke bare nasjonen, men også til nabolandene: «Dette er en stolt dag for Nepal, idet vi ikke bare utvider fasilitetene for Narconon, slik at de kan gjøre deres arbeid i mye større omfang, men vi åpner også dørene for dette programmet for å hjelpe alle menneskene i Sør-Asia. Dette er virkelig en ære og et privilegium for det nepalske folk.»

Dr. Bansidhar Mishra, tidligere helseminister, snakket om Narconon-programmets resultater: «Når jeg ble helseminister i 2008, var jeg så heldig å bli invitert til å tale ved en Narconon-graduasjon. Det var der jeg med mine egne øyne så Narconons fantastiske resultater. Måten de reddet tidligere rusmisbrukere og gav dem deres liv tilbake på var uten sidestykke. Deres hengivenhet og utrettelige arbeid har hjulpet oss å beskytte det nepalske folk fra landeplagen med stoffavhengighet.»

Devendra Sharma, som har tjent som dommer i nepalske domstoler i 30 år, sa: «L. Ron Hubbard utviklet denne fantastiske teknologien, Narconon-programmet. Tidligere misbrukere som tidligere rev sine familier og samfunn fra hverandre, er nå ansvarsbevisste medlemmer av samfunnet som hjelper sine familier, hjelper sine samfunn og bidrar til å bygge et bedre Nepal. Dette er virkelig en prestasjon.»

_________________

I nesten 50 år har Narconon-programmet tilbudt misbrukere en stoffri metode for stabil rehabilitering. Programmet behandler ikke bare den mentale og fysiske svekkelsen fremskyndet av stoffmisbruk, men også alle grunnene til at en person begynner med stoff i utgangspunktet. Det fulle rehabiliteringsprogrammet består av stoffri avvenning og avgiftning, fulgt av livsferdighetskurser hvor folk lærer å løse sine problemer uten stoff. Titusenvis av graduanter fra Narconon-programmet har siden gått videre med å leve stoffrie, produktive liv.

Siden Narconons begynnelse, har medlemmer av Scientology Kirken støttet organisasjonen og fortsatt tradisjonen for å hjelpe å skape en verden uten stoff. Deres støtte har tatt mange former: bidrag i form av tid, finansiering og selv etablering av selvstendige Narconon-sentre. Faktisk, gjennom sjenerøs støtte fra scientologer, etablerte Narconon i 2001 verdens fremste senter for stoffavvenning og internasjonal trening, Narconon Arrowhead. Senteret befinner seg i skogkledd land på 987 mål i det sørøstlige Oklahoma og er verdens største avvenningssenter av sitt slag.