OM PROGRAMMET

SKOLER KNYTTET TIL
APPLIED SCHOLASTICS

Applied Scholastics International arbeider sammen med hundrevis av tilknyttede skoler og utdanningsprogrammer over hele verden med å forsyne verden med de effektive læringsverktøyene L. Ron Hubbard har utviklet.

Delphi-programmet er en privatskole-modell med Delphian School i Sheridan, Oregon i USA som flaggskipet, og seks andre skoler i viktige urbane sentre forskjellige steder i De forente stater. Alle Delphi-skolene er autorisert til å benytte Applied Scholastics sine utdannings­servicer og -materialer. De arbeider etter en standardisert læreplan med felles metoder i undervisning og administrasjon, og læreplanen omfatter et omfattende treningsprogram. Siden starten på Delphis læreplan i 1975, har man lagt vekt på anvendelse i den virkelige verden utenfor klasserommet, med det mål for øye å hjelpe studenter i alle aldre til å «gi seg i kast med livet».

Den første Applied Scholastics-skolen i England – Greenfields School i Sussex – ble etablert i 1981. Det er en dag- og kostskole som ligger i et 45 ha. stort skogområde i Ashdown Forest. Her underviser man elever fra barneskole til og med videregående. Etter omhyggelig å ha lagt grunnen med Studieteknologi, får de en tradisjonell engelsk utdannelse. I tillegg til Greenfields er det åpnet mer enn 60 studieveiledningssentre rundt om i hele landet, med andre åpnet i Skottland.

Den første Applied Scholastics-skolen i Danmark ble åpnet i 1985. I dag opererer statlig finansierte skoler og et nettverk av private veiledningssentre rundt om i landet og skaffer studenter effektive redskaper for livslang læring ved hjelp av Studieteknologi.

■ I Italia dannet en gruppe lærere det første Applied Scholastics-skolesenteret i 1978. Dette har vokst til 19 grupper landet over, inkludert skoler, Studieteknologisentre og veiledningsgrupper. I 2005 godkjente undervisningsdepartementet et forsøk hvor italienske lærere, som en del av etterutdanningen sin, tok et kurs i Studieteknologien.

Som seg hør og bør i det 21. århundret leverer Applied Scholastics Online Academy hjemmeundervisning for førskole til og med videregående. Elever uteksamineres med kunnskap om hvordan man lærer, gjør undersøkelser og vurderer data. Applied Scholastics sitt online-eksamensbevis er anerkjent av universiteter rundt om i verden.

Delphi Academy i Florida, en av de hundrevis av skolene over hele verden som bruker L. Ron Hubbards Studieteknologi.