OM PROGRAMMET

GRASROTBEVEGELSE SETTER I GANG FORBEDRINGER
WORLD LITERACY CRUSADE

World Literacy Crusade (WLC) er en grasrotbevegelse for lese- og skriveferdighet grunnlagt av en prest fra indre bydel som en reaksjon på de sivile urolighetene som rystet byen Los Angeles i 1992.

Presten så sammenhengen mellom analfabetisme, narkotika og kriminalitet og utfordret lokale ledere, foreldre, ungdom og lærere til å gjøre noe med tilstandene i sitt nabolag. Han skapte allianser mellom frivillige trenet i Studieteknologi og organisasjoner som tar for seg stoff- og kriminalitetsproblemer, og gjorde store innhogg i bandeverdenen med opplæring i lese- og skriveferdigheter.

I dag opererer World Literacy Crusades sine programmer på skoler, i lokale veiledningssentra og institusjoner for ungdomskriminelle. Det har vokst til en internasjonal bevegelse med frivillige fra områder så langt unna som Australia, Hellas og Afrika – som skaffer enkeltmennesker basisverktøyene til å få gode lese- og skriveferdigheter, bli ansvarlige, selvforsynte og å kunne få seg jobb.

Etter å ha fullført programmet for lese- og skriveferdigheter, har 87 % av tenåringene som var involvert i bandevirksomhet og stoffmisbruk, bestemt seg for å gi opp sin tidligere livsstil og slå inn på en produktiv og etisk vei.

87
PROSENT
av tenåringene som var involvert i
BANDER OG
STOFFMISBRUK
GAV OPP
livsstilen
sin etter å ha
FULLFØRT
PROGRAMMET

Foreldrene forteller:

«Sønnen min gjør det bedre på skolen. Leseferdigheten hans har forbedret og det har også selvaktelsen hans. Jeg er takknemlig for programmet fordi han ser at andre elever jobber og prøver også å forbedre seg. Han setter pris på å være med i programmet, og kommer hjem og forteller faren sin og meg om alle de tingene han gjør og planlegger å gjøre. Takk.»

«World Literacy Crusade-programmet har bygget opp min sønns selvrespekt og lært ham å sette seg mål og hvordan nå de målene. Jeg har et bedre forhold til ham her hjemme. Kommunikasjonen mellom oss har åpnet seg. Han har blitt ansvarlig for sine handlinger og forstår at vi bryr oss. Dette har fått ham til å ville hjelpe andre barn med sine leseferdigheter.»