OM PROGRAMMET

FRA UNDER MIDDELS TIL EN SOM LYKKES GJENNOM
VEILEDNINGS­PROGRAMMER

I tillegg til en mengde med veilednings­grupper med basis i lokalsamfunn over hele verden, er det i 12 amerikanske delstater Applied Scholastics Studieteknologisentre og -veiledere som underviser etter skoletid under Supplemental Education Services-programmet (Program for supplerende utdannelse, SES). I løpet av bare ett år leverte Applied Scholastics sine SES-veiledere over 8500 timer på 50 skoler fordelt på 36 skoledistrikter, og programmets omfang har vokst jevnt siden starten.

Applied Scholastics sitt Achievement Program (ASAP) [for prestasjonsprogram] er et omfattende teoretisk akselerasjonsprogram som får elever som ligger under middels til å virkelig prestere. Her benyttes Studieteknologiens verktøy i en integrert tilnærmingsmåte som fastslår elevens ferdighetsnivå og tar ham videre opp fra det punktet.

Hollywood Education and Literacy Project [Hollywood utdannings og leseferdighets­prosjekt] (H.E.L.P.) startet i 1997 med et enkelt senter i Hollywood og har nå vokst til et verdensomspennende nettverk. Veiledere blir trent omfattende i bruken av Studieteknologi, og H.E.L.P. sitt studieopplegg er nøye satt sammen til å ta elever i alle aldre og på ethvert nivå av engelskkunnskap til høyere nivå av lærdom.

Som en anerkjennelse av prosjektets suksessfulle mentor- og veilederprogram, har H.E.L.P. sitt senter i Hollywood fått økonomisk støtte fra delstaten Californias Youth Mentoring Initiative [mentor for ungdom-tiltak]. Det satte dem i stand til å gi gratis hjelp til unge og voksne

Frivillige dekker en lang rekke behov i mentor- og veiledersentrene. Elever får hjelp med hjemmearbeidet, voksne analfabeter lærer å lese, og elever som faller fra på skolen kan gjøre seg fortjent til et eksamensbevis.

Gjennom de siste 15 årene har Applied Scholastics-veiledere også aktivt og med suksess undervist tusener av elever verden over i engelsk som fremmedspråk. I byer i USA, Europa og Asia har de gjennomført ESL-programmer (English as a Second Language – engelsk som annetspråk) i kultursentre, kirker, på arbeidsplasser, på høyere læreanstalter og treningsprogram for lærere spesielt.

Applied Scholastics sine treningssentre har undervist i Studieteknologien til tusener, som i sin tur har blitt veiledere og brakt Studieteknologien til elever i Gambia, Ghana, Zimbabwe, Sør-Afrika og andre steder i Afrika.