OM PROGRAMMET

INTERAKTIVT NETTSTED MED ONLINE
UNDERVISNINGS-HJELPEMIDLER

For å gjøre Veien til lykke universelt tilgjengelig, legger Way to Happiness Foundation frem alle kampanjeelementene online på et interaktivt nettsted, der besøkende kan lese heftet og se alle filmene, så vel som utdrag fra boken-på-film.

Alle 21 Veien til lykke infofilmer og utdrag fra Veien til lykke bok-på-film kan bli sett online.
MER ENN
ÉN
MILLION
BESØK PÅ
thewaytohappiness.org
– hvert –
ÅR

Nettstedet organiserer informasjonen og verktøyene fra Veien til lykke så det er lett tilgjengelig og kan brukes av alle.

Lærere kan bestille Veien til lykke sin Lærerens pakke, inkludert den 213 siders Lærerens veiledning.

Nettstedet er bygd opp slik at det kan brukes i flere læreomgivelser og omfatter den komplette læreplanen. Lærere kan levere den online læreplanen til elevene rett i klasserommet. Privatlærere og hjemmelærere kan tilpasse læreplanen til sine elevers behov.

Foreldre kan finne forslag til bruken av disse materialene for å hjelpe barna sine med å utvikle en sterk følelse av personlig integritet, ærlighet og interesse for andres velferd.

Unge personer, som står overfor moralske valg som vil påvirke resten av livet, kan se informasjonsfilmene og utdragene fra Veien til lykke boken-på-film og kan oppfordre vennene sine til å gjøre det samme. På denne måten kan de skaffe seg eller styrke verdier som vil øke egen overlevelse og den til vennene sine og familiens.

Hvem som helst kan laste ned Veien til lykke-heftet eller bestille sine egne tilpassede eksemplarer til å gi videre til andre. Omslagsgalleriet online viser mer enn 2600 personlig tilpassede Veien til lykke-omslag – med en stor mangfoldighet av bedrifter, klubber, allmennyttige foreninger, offentlige organer og enkeltpersoner som sprer budskapet i sine egne lokalsamfunn.