OM PROGRAMMET

UNDERVISNINGSVERKTØY TIL
Å LEVE LYKKELIGERE LIV

MER ENN
380
MILLIONER
MENNESKER
NÅDD
i det foregående
tiåret med
VEIEN TIL
LYKKE

Effektive verktøyer for pedagoger og andre til å undervise i moral med, som gjør bruk av forskriftene i Veien til lykke, har blitt utviklet gjennom tre årtier med erfaring.

Offentlige informasjonsfilmer sprer budskapet vidt og bredt, og boken-på-film blir benyttet i stort omfang av lærere, professorer, virksomhetsledere, lovens håndhevere, samfunnsledere, leger, advokater, ansatte i kriminalomsorgen og geistlige for å hjelpe andre med å leve et lykkeligere og mer oppriktig liv gjennom anvendelse av forskriftene i Veien til lykke.


 • 1. Ta vare på deg selv.
 • 2. Vær måteholden.
 • 3. Ikke vær promiskuøs.
 • 4. Elsk og hjelp barn.
 • 5. Ær og hjelp foreldrene dine.
 • 6. Gå foran med et godt eksempel.
 • 7. Forsøk å leve i sannhet.
 • 8. Ikke begå mord.
 • 9. Ikke gjør noe ulovlig.
 • 10. Støtt en regjering som er utformet og arbeider for hele folket.
 • 11. Ikke skad en person som vil vel.
 • 12. Vern om og forbedre omgivelsene dine.
 • 13. Ikke stjel.
 • 14. Vær tillit verdig.
 • 15. Oppfyll forpliktelsene dine.
 • 16. Vær flittig.
 • 17. Vær kompetent.
 • 18. Respekter andres religiøse overbevisninger
 • 19. Prøv å ikke gjøre ting mot andre som du ikke ville like at de gjorde mot deg.
 • 20. Prøv å behandle andre slik du ville ønske at de behandlet deg.
 • 21. Blomstre og lykkes.Som L. Ron Hubbard påpekte da han skrev Veien til lykke, vil vidstrakt anvendelse av disse 21 forskriftene gjenopprette båndene som forener menneskeheten.