OPPLÆRINGSINITIATIV
UNDERVISER MORAL MED RESULTATER

I hele Amerika benytter pedagoger på alle nivåer, fra grunnskole til universitet, seg av Veien til lykke til å gi et moralsk kompass til studenter i en verden med skiftende og usikre verdier. Lærere og administratorer melder om fall i mobbing og annen vold når programmet er implementert, samt en stigning i ansvar, tillit og anstendighet.


«Vi mener at dette er et program som kan endre folks liv og snu det moralske forfallet i våre samfunn, menigheter og hele land ved å lære opp folk til å ha høy integritet … Vi har sett dette programmet som et verktøy som kan hjelpe til å redusere kriminaliteten i landet vårt og gjøre oss til bedre mennesker med en lys fremtid. Kirken vår står fullt ut bak denne kampanjen og medlemmer av kirkens team er ivrige etter å begynne å få bragt programmet til fellesskap, skoler og lokalsamfunn.» – Pastor, Apostler av Jesu Kristi kirke, Johannesburg, Sør-Afrika

«Veien til lykke-videoene hadde en stor virkning på alle elevene mine, og også på staben min. Det var et særlig godt tidspunkt for oss å få dette programmet på, siden vi bare en dag tidligere mistet en elev i en voldshandling, og jeg føler at elevene virkelig tok det til seg og lærte av det.» – High school-rektor, delstaten New York

«Etter å ha brukt Veien til lykke på elevene våre, var det ingen slåssing, ingen vold og ingen problemer.»

«Veien til lykke gir deg følgene av handlingene dine. Du forstår resultatet av det du gjør. Den lærer deg den gylne regelen. Jeg har ofte hørt om den, men dette setter den i perspektiv. Nå vet jeg hva den betyr. Hvis folk bare ville høre på denne boken, Veien til lykke, alt folk, hvis de bare ville forstå den, ta den til seg, tenke over den, ville verden være annerledes.» – Forhenværende gjengmedlem, graduert fra et program for ungdomskriminelle som bruker Veien til lykke, Los Angeles

«Med støtte fra Way to Happiness Foundation ble mer enn en million eksemplarer av Veien til lykke delt ut i Palestina og Israel. Det gjør en stor forskjell. Heftet kan spille rollen å rehabilitere begge folk. Kabinettets komité for forbedring av utdannelse har instruert alle skolerådgivere om å lære palestinske barn å bruke Veien til lykke.» – Tidligere palestinsk viseminister for undervisning, Det palestinske selvstyret

«Etter å ha gjort bruk av Veien til lykke med elevene våre, var det ingen slåssing, ingen vold og ingen vanskeligheter – en komplett motsetning til det vi hadde før.» – Rektor, Tel Aviv, Israel

110
MILLIONER
VEIEN TIL
LYKKE-
hefter
DELT UT

«Vi henviser ofte våre ansatte til boken for å hjelpe dem å løse personlige problemer. Denne boken er, oppriktig talt, en medvirkende faktor til vår suksess.» – Undervisningsansvarlig leder, California

«Veien til lykke er viktig fordi den etablerer rammene for hva unge mennesker kommer til å gjøre i resten av sine liv. Dere snakker om en vei. Dere snakker om en mulighet til å begynne å ta noen beslutninger som kan styre fremtiden din. Veien til lykke er noe som alle inspektører strever etter.» – Skoleinspektør, New York City

«Det er virkelig en veiledning å leve et lykkelig og produktivt liv etter. Utfordringene vi daglig står overfor, ser ofte uoverstigelige ut. Ærlighet og vennlighet er imidlertid smittsomt. Det å ta del i disse karaktertrekkene vil gjøre vår verden til et bedre sted.» – Annensekretær i De Forente staters hær, Washington D.C.

I områder med ustabilitet, uroligheter, kriminalitet og vold er det et element som ligger bak de synlige problemene: nedgangen i eller fraværet av moralfølelse. Derfor gir utdelingen av Veien til lykke en felles moralkodeks som selv stridende parter kan bli enige om.

I lokalsamfunn i Los Angeles, som lenge hadde vært plaget av vold, har rivaliserende gjenger kommet sammen under banneret til United in Peace, og den bølgende buldringen fra hundrevis av motorsykler bringer ett budskap: Vi kjører for fred.

I Juárez i Mexico var byen rystet av 10 drap om dagen i 2010. Mindre enn to år senere, etter at hver husstand hadde fått et eksemplar av Veien til lykke, opplevde byen et fall i mordraten på rundt 20 %.

Fra India og Thailand til Venezuela og Guatemala, den roende virkningen fra omfattende distribuering har blitt konstatert igjen og igjen.

«Barna våre trenger retningslinjer og gode eksempler slik at de kan lære å respektere andres betydning, og ved å gjøre det, respektere seg selv.»

De forente stater trenger støtten til organisasjoner som Veien til lykke-stiftelsen til å hjelpe med å skape sterkere familier, nabolag og lokalsamfunn. Jeg er glad for at dere legger vekt på viktigheten av å fremme gode verdier. Barna våre trenger retningslinjer og gode eksempler slik at de kan lære å respektere andres betydning, og ved å gjøre det, respektere seg selv.» – Forhenværende guvernør, delstaten Oklahoma, USA

«Siden United in Peace [forent i fred] sine månedlige Peace Rides [fredsritt], bestående av kjøretøyklubber og et mangfold av samfunnsgrupper, har reist rundt i områder i Stor-Los Angeles og delt ut Veien til lykke, har det vært en påfølgende og merkbart reduksjon i kriminaliteten i mange av de områdene som ble nådd med disse Peace Rides. Jeg anerkjenner og roser alle personene og gruppene som bidrar til United in Peace-bevegelsen, som har hatt en positiv innvirkning på borgernes liv.» – Medlem av De forente staters Kongress

KOMPANISKAP MED DELHI POLITI

INDIA

Rohit Sharma delte ut tusenvis av Veien til lykke-hefter på skoler i India, hvor de skaper håp og forståelse og forandring i et truet miljø. Hvorpå visekommissæren i spesialenheten for beskyttelse av kvinner og barn i Dehli politi innså verdien av programmet og bestilte spesiallagde omslag for å sikre at mottagerne visste at dette var deres hefte, da 10 000 eksemplarer ble delt ut av politibetjenter. Med et korresponderende fall i kriminalitets­raten kom krav fra høyeste hold i politiet om å utdanne 500 politibetjenter i hver side av programmet. Resultatet: Et fullt kompaniskap, med Delhi politi som holder seminarer i skoler og deler ut hefter merket: «Overrakt av Delhi-politi.»

«Vi har gått i kompaniskap med Veien til lykke om å skape et tryggere, mindre voldelig samfunn.» – Politiet New Delhi

HÅPET VENDER TILBAKE I

RUSSLAND

Med Russland tynget av den høyeste mordraten i Europa og den høyeste korrupsjonsraten når det gjaldt bedrifter, ifølge en internasjonal liste, svarte 55 % av de russerne som ble spørreundersøkt at de følte at de ikke kunne gjøre noe med kriminaliteten i landet sitt.

Men Evgenya Medvedik fra Moskva sa at hun er inspirert, ikke demoralisert. Hun er en vellykket bedriftseier og ble kåret til Årets unge gründer, og hun er nå forkjemper på fulltid for Veien til lykke. Hun og stab fra Scientology Kirken Moskva trykker eksemplarer av heftet i tusenvis, inkludert hefter med spesiallagd omslag for bedrifter og deler dem ut overalt, fra sportsarenaer til Den røde plass. De korte infofilmene spilles på store skjermer i kjøpesentre, i teatre, på TV og på gruppens nettside. Til denne dag har de delt ut 232 000 hefter og 4 millioner russere til har sett de offentlige infofilmene.

«Veien til lykke, Samveldet av uavhengige stater [SUS], står for et betraktelig bidrag med å forbedre moralen i samfunnet vårt.» – Moskva by