SCIENTOLOGY I SAMFUNNET

Scientologer kommer fra alle samfunn. De er bekymret over sosiale problemer og støtter en lang rekke sosiale programmer, som leverer suksessfull stoffrehabilitering, forbedrer utdanningsstandarder og hjelper til med å redusere kriminalitet og moralsk forfall.

Scientologer vet hva det vil si å ta ansvar for å forbedre forholdene omkring seg. De humanitære programmene som støttes av Scientology Kirken og dens medlemmer, ekspanderer som aldri før. Disse programmene omfatter:

Kirken er fortsatt en utrettelig fortaler for sosiale reformer og rettferdighet. Scientologer har brakt saker for dagen som som tvangsmedisinering av skolebarn, farene ved psykiatrisk brutalitet i form av elektrosjokkbehandlinger og lobotomi, samt de kjemiske og biologiske krigseksperimentene som ble utført i hemmelighet mot intetanende amerikanske borgere i 1960- og 1970-årene. Kirken har også vært fortaler for prinsippet om åpenhet i forvaltningen og banebrytende anvendelse av loven «Freedom of Information Act», samt andre tilgangslover rundt om i verden, som beskytter offentlighetens interesse og setter en stopper for offentlig sløsing og krenkelser av menneskerettigheter.

Målet for Scientology Kirken er å forbedre samfunnet gjennom våre programmer og aktiviteter og den aktive rollen vi påtar oss i verden i dag.

Scientologys mål, som er formulert av grunnleggeren av Scientology, L. Ron Hubbard: «En sivilisasjon uten sinnsykdom, uten kriminelle og uten krig, hvor dugelige mennesker kan trives og ærlige mennesker kan ha rettigheter og hvor mennesket har frihet til å heve seg til større høyder.»

Kirken tar gjerne imot henvendelser fra folk som ønsker å vite noe om Scientology. Kirkens ledere har alltid forsøkt å gi presise opplysninger om Scientology til mediene og den brede offentligheten. Kontakt oss hvis du har ytterligere spørsmål.