SCIENTOLOGY PRAKSISER
INTRODUKSJON

Innenfor den enorme samlingen av data som utgjør Scientologys religiøse filosofi, eksisterer det mange prinsipper, som gir et nytt og bredere syn på livet, når man har tilegnet seg dem. Med kjennskap til toneskalaen kan man for eksempel se hva man skal gjøre med et mutt barn, hvordan man skal berolige en opprørt venn eller få en idé formidlet til en traust arbeidsgiver. Disse prinsippene utgjør et stort område av informasjon innenfor humaniora. Det er en samling viten beregnet på at man skal lære av den. Det er ikke noe autoritært system. Det er verdifullt utelukkende som en samling viten.

Det usedvanlige i Dianetics og Scientology har vært utviklingen av nøyaktige metoder for å øke menneskets åndelige bevissthet og evner. Andre forsøk på å nå dette målet har bare gitt spredte eller midlertidige resultater – om overhodet noen. Hvis man anvender Scientology nøyaktig, kan man oppnå forbedringer i livet.

Den betydningen anvendelse har i Scientology kommer av den kjensgjerning at L. Ron Hubbard, som en del av religionen, utviklet en teknologi som setter en i stand til å bruke hans oppdagelser til å skape forbedringer for seg selv og andre. Teknologi vil si metoder for anvendelse av prinsippene i et emne, til forskjell fra den rene kunnskapen om emnet.

På resten av denne siden vil uttrykket teknologi bli brukt om anvendelsen av Scientologys prinsipper. Der finnes mange teknologier i dag – teknologier for å bygge broer eller for å sende raketter ut i rommet. Men med L. Ron Hubbards arbeid er det for første gang kommet en teknologi som beviselig kan forbedre sinnets måte å fungere på, og som kan gjenskape menneskets åndelige potensial. Dette er auditering.