PRESTEGJERNINGEN

Kirker har alltid gitt veiledning og hjelp til sine menigheter når det har vært behov for det. Ut over rent åndelige anliggender, har kirker faktisk vanligvis sett det som sin oppgave å lindre midlertidige lidelser og hjelpe der hvor det har vært behov, samt gjenopprette selvrespekten hos menn og kvinner ved avgjørende skilleveier i livene deres.

På samme måte har prester i Scientology Kirker gjennom alle årene jobbet for å minske lidelser og gi veiledning og hjelp til dem som har behov for det, enten det er et medlem i menigheten sin eller en i det omkringliggende samfunnet som kunne ha bruk for det. I virkeligheten kan man ikke fungere som Scientology-prest uten et ekte og dyptfølt ønske om å hjelpe andre, enten for å lindre faktiske lidelser eller hjelpe folk oppover Broen.

Scientology-prester gir mer enn medfølelse og omsorg til de trengende – de tilføyer en høy ekspertise i utøvelsen av Scientology, hvor de kan løse mange av de problemene de støter på, uansett hvor uoverskuelig situasjonen kan virke for den involverte personen.

Ut over sine egne samfunn, er scientologer aktivt involvert i, og støtter, en bred vifte av samfunnsprogrammer, hvorav mange rekker inn i samfunn rundt omkring i verden. For en scientolog er disse aktivitetene alle en del av erkjennelsen av at ens ansvar for å forbedre livet, som strekker seg ut over en selv, ens egen familie, gruppe og land – det omfatter hele menneskeheten.

Bistand fra prester er viktig i alle religioner, men for individuelle scientologer har den en spesiell betydning – det er ved å hjelpe andre at de hjelper til med å nå Scientologys mål, som er å gjøre denne verdenen til et bedre sted for oss alle.

I dette avsnittet vil du lære mer om hvordan Scientology Kirken hjelper sine egne medlemmer så vel som det brede samfunnet.