AKTIVITETER I SAMFUNNET

UNDERVISNING OM MENNESKERETTIGHETENE
NÅR VERDEN RUNDT

Youth for Human Rights og United for Human Rights sine undervisningsplaner i digital form inkluderer leseplaner og midler til å lære andre om menneskerettigheter i både virkelige og virtuelle klasserom.

UTEN HENSYN til ØKONOMISK eller KULTURELLE BAKGRUNN, kan enhver PERSON, ved å DELTA i disse PROGRAMMENE, OPPILDNE TIL ALLMENN STØTTE for MENNESKE­RETTIGHETENE.

En grunnleggende forutsetning for menneskerettigheter er at de er for alle. Følgelig kan enhver person, uten hensyn til økonomisk eller kulturell bakgrunn, ved å ta del i disse programmene, oppildne til allmenn støtte for menneskerettighetene og utdannelse i dem i lokalsamfunnet sitt, by eller land.

For å inspirere enkeltpersoner til å kjempe for menneskerettigheter og sikre at dette budskapet blir hørt i dagens verden med opprør og konflikter, har det Kirke-støttede programmet valgt en unik innfallsvinkel med å nå folk med arrangementer som hever bevisstheten og sikrer deres personlige engasjement.

Internasjonale toppmøter

Scientology Kirkens avdeling for menneske­rettigheter sponser hvert år, sammen med Youth for Human Rights International, et internasjonalt toppmøte om menneske­rettigheter. Unge delegater fra hele verden blir tatt ut til å representere sitt land.

På toppmøtet gir talsmenn et bilde av menneskerettslige spørsmål i sine respektive land, og drøfter med andre delegerte hvordan sikre at kunnskap om menneske­rettigheter blir vidt utbredt. De delegerte vender så hjem, og der utvider de sine aktiviteter for ytterligere å fremme menneskerettighetene i sine egne områder.

Ved 2009-toppmøtet i Genève i Sveits, setet for De forente nasjoners menneskerettsinstitusjoner, forestilte ungdomsdelegatene seg en «Internasjonal marsj for menneskerettigheter», noe som resulterte i Youth for Human Rights-marsjer i Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Russland, Canada, De forente stater og andre steder.

Hvert år inspirerer toppmøtet til flere marsjer, og det er nå over 10 000 deltakere hvert år i mer enn 80 nasjoner.

På slike måter inspirerer det årlige toppmøtet både til innsats med å arbeide for menneskerettigheter, og til å heve offentlighetens oppmerksom­het om viktigheten av dem.

Verdensturneen for Youth for Human Rights

Helt siden 2004 har Youth for Human Rights International gjennomført en årlig verdensturné, der de presenterer programmet for nasjonale ledere og oppfordrer regjeringsorganer og ikke-statlige organisasjoner til å gå i kompaniskap om prosjekter.

MER ENN
380 000
HAR HØRT
budskapet
OM MENNESKE-
RETTIGHETER
– på en –
40 000
KM LANG TURNÉ

Alt i alt har verdensturnéen tilbakelagt vel 500 000 km gjennom 70 land og nådd ut til over 10 millioner. I denne prosessen har YHRI dannet allianser, skapt nye lokalavdelinger og utnevnt ambassadører for menneske­rettigheter, som i sin tur budskapet videre. Scientology Kirker rundt om i verden bistår ofte med å være vertskap for turneen og støtter dens innsats med å inspirere ledere i sitt område.

I 2011 tilbakela verdensturnéen 40 000 km da de besøkte Bangladesh, Belgia, Kambodsja, Costa Rica, Honduras, Thailand og De forente nasjoners sitt hovedkvarter i New York, og brakte slik budskapet om menneskerettigheter til mer enn 380 000 mennesker.

I 2012 tilbakela verdensturneen hele 45 000 km gjennom Kamerun, Etiopia, Japan, Liberia, Mexico, Taiwan, Togo og De forente stater i anledning av De forente nasjoners tiår for lese- og skriveferdighet.

Hvert år føyer Verdensturneen nye nasjoner til reiseplanen sin, og dermed informeres stadig flere om sine umistelige rettigheter.

Maratoner, dansetilstelninger, maling av freskoer og petisjonssigneringer er noen av de mange aktivitetene som kan få opp allmenn bevissthet om menneskerettigheter.