OPPLYSNINGSINITIATIV
UNDERVISER I MENNESKERETTIGHETER MED RESULTATER

I erkjennelse av at det å fremme menneskerettigheter er av fundamental betydning, har byen Johannesburg formalisert sitt langvarige samarbeide med Unge for menneskerettigheter ved å innlede et offisielt partnerskap. Sammen leder de seminarer og fører kampanjer for å nå ut til folk, og for å utdanne offentlige tjenestemenn i menneskerettigheter. Byen, samt andre offentlige instanser i Sør-Afrika, har verdsatt at partnerskapet har resultert i en betydelig positiv virkning på lokalsamfunn.


«Utdanningen av de unge er det som vil forbedre denne verden. Det er derfor jeg velger å støtte programmet deres. I Timor-Leste ble Unge for menneskerettigheter kompanjong med De Forente Nasjoners fredsbevarende styrke der. Ikke bare sørget den for vesentlig hjelp til FN ved å bistå dem med å fullføre sin humanitære misjon, men ved å gjøre det, nådde de også 20 % av hele befolkningen. Det er simpelthen enestående.» – Presidenten. Australias råd for Menneskerettighetsutdanning

«Jeg bifaller formålet til Unge for menneskerettigheter om å: ’Lære unge verden rundt om menneskerettighetene og dermed hjelpe dem med å bli verdifulle fortalere for utbredelsen av toleranse og fred.’ Jeg vil på det kraftigeste anbefale Unge for menneskerettigheter til undervisnings- og ungdomsinstitusjoner og andre organisasjoner.» – Grunnlegger og leder av Friends of the United Nations

«Deres store innsats til gagn for dagens og morgendagens generasjoner er et forbilde for planeten.»

«Det er oppmuntrende å finne medlemmer av Scientology Kirken blant familier, ungdomsgrupper og andre organisasjoner i lokalsamfunnet i ferd med å sørge for effektiv undervisning i menneskerettigheter.» – Kongressmedlem, De forente stater

«Med deres bemerkelsesverdige undervisningsmateriale og deres utfordrende elev-prosjekter er Unge for menneskerettigheter International og lokalavdelingen deres i Liberia viktige talerør i Liberias undervisningsprosess om menneskerettigheter.» – Visepresident, Republikken Liberia

1000
ORGANISASJONER OG
REGJERINGSORGANER
PÅ VERDENSPLAN
har arbeidet sammen med
YOUTH FOR
HUMAN
RIGHTS

«Det er av avgjørende betydning å fremme menneskerettigheter og toleranse, og det er virkelig oppmuntrende at stiftelsen deres spiller en meningsfull rolle i dette henseende. Informasjonen er nyttig for vårt program kalt Gjenreising av Moral-programmet.» – Premierminister, Nordvestprovinsen, Republikken Sør-Afrika

«Jeg takker Scientology Kirken for å ha utviklet et universelt utdanningsprogram om menneskerettigheter. Deres store innsats til gagn for dagens og morgendagens generasjoner er et forbilde for planeten.» – Professor i internasjonale relasjoner og energiøkonomi, Frankrike

«Jeg skriver til dere for å vise min støtte til å innføre en Youth for Human Rights-dag i byen Los Angeles. Jeg bifaller innsatsen organisasjonen deres yter med å engasjere ungdommen i Los Angeles i en dialog rundt Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Takk for arbeidet dere gjør for å fremme fred, toleranse og samarbeidsånd verden rundt i disse tider med strid og konflikter.» – Rådsmedlem, 4. distrikt, Los Angeles

«Vi i OAS vil gjerne lykkønske dere og organisasjonen deres for det utmerkede materialet, og vi ser frem til ytterligere samarbeid.» – Generalsekretariatet, Organisasjonen av Amerikanske Stater, Barbados

Departementet for menneskerettigheter i den internasjonale Scientology Kirken og Youth for Human Rights er hvert år med på å sponse et toppmøte for ungdom. Delegerte fra hele verden representerer dusinvis av land, som igjen møtes for å vie seg til å øke forståelsen og mobilisere støtte til dette ytterst viktige formålet.

Ved 2009-toppmøtet i Genève, hvor De Forente Nasjoners menneskerettighetsinstitusjoner har sitt hovedsete, planla de unge delegerte en «Internasjonal marsj for menneskerettigheter», som har vokst år for år, og som nå finner sted i Canada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Russland, De forente stater og i tallrike andre land. Underskriftsinnsamlinger som oppfordrer regjeringer til å spre og håndheve Verdenserklæringen om menneskerettigheter har vokst under marsjen, de siste arrangementene trakk til seg tusener av deltakere i mer enn 60 land.

«... et fall på omtrent 96 prosent i antallet klagemål og påstander om menneskerettighets­krenkelser begått av den nasjonale hæren.»

«Columbias nasjonale hærs menneskerettighetsskole har adoptert den internasjonale Youth for Human Rights-kampanjen. Siden 2009, da vi innledet denne kampanjen, har respekten for og forståelsen av menneskerettigheter vokst hos våre soldater, offiserer og befalingsmenn. Faktisk er det slik at siden vi begynte å benytte disse kampanjematerialene som supplement til utdanningsaktiviteten vår, har vi sett et fall på omtrent 96 prosent i antallet klagemål og påstander om menneskerettighetskrenkelser begått av den nasjonale hæren.» – Leder for Colombias nasjonale hærs skole for menneskerettigheter og internasjonal humanitær lov

«Jeg må rose Scientology Kirken for dens Youth for Human Rights-program, som viser en enestående bruk av kunst til å støtte utdannelsen i menneskerettigheter rundt om i verden med.» – Representant, University of Peace, UNESCO

UNGE LEDERE TRER FREM I

TIMOR-LESTE

I det dusinet av år siden Timor-Leste ble den første nye suverene staten i det 21. århundret, har regionen tiltrukket seg oppmerksomhet både grunnet fremskritt og grunnet konflikter. Et kompaniskap mellom FNs fredsbevarende misjon og Youth for Human Rights har stått for et betydningsfullt skritt i retning stabilitet i dette skjøre demokratiet.

Distribuering av undervisnings­materialer om menneskerettigheter på regionens to offisielle språk, portugisisk og tetum, nådde 20 % av befolkningen. Studenter trer nå frem som menneskerettighetsutsendinger og fredsmeklere, klare til å påta seg lederroller mens landet utvikler seg.

«Det gode arbeidet som utføres av Youth for Human Rights er beundringsverdig og fortjener støtte. Jeg ville være beæret over å foreslå dem som en offisiell del av programmet for utdannelsen om menneskerettighetene i landet mitt.» – President, Timor-Leste

RETTIGHETER FOR ALLE I

DANMARK

I denne tiden med voksende etnisk og religiøs mangfoldighet fører Unge for menneskerettigheter an innen undervisning i menneske­rettigheter i Danmark. De sponser grasrotsaktiviteter fra utdeling av hefter til skoleforedrag og offentlige forsamlinger.

Unge for menneske­rettigheter har oppnådd allmennyttig status hos det danske skattevesenet på grunn av sitt arbeid i det siste tiåret; tilskudd fra Københavns kommune til dets Marsj for menneske­rettigheter på årsdagen for Verdens­erklæringen om menneskerettighetene, samt tilskudd til undervisnings­materialer fra Danmarks kulturministerium.

«Kulturministeriet har gitt Unge for menneskerettigheter et tilskudd ... på bakgrunn av godkjennelse fra Folketingets finansutvalg av Kulturministeriets innstilling vedrørende fordelingen av [midler] til betydelige humanitære og velgjørende formål.» – Kulturministeriet, Danmark