OM PROGRAMMET

MULTIMEDIA UNDERVISNINGSMATERIALER
UNITED FOR HUMAN RIGHTS

Med støtten fra Scientology Kirken når vi hvert år ut til mer enn 100 millioner personer med multimediamaterialer som underviser i menneskerettigheter og skaper økt bevissthet om dem.

MER ENN
100
MILLIONER
MENNESKER
nådd
— med —
MENNESKE-
RETTIGHETS-
programmet
HVERT ÅR

De forente nasjoners Verdenserklæring ble det spesifikke punktet å fokusere på i programmet når det gjaldt undervisning, etter at spørreundersøkelser viste at mindre enn ti prosent av befolkningen visste om eksistensen av Verdenserklæring om menneskerettigheter, og at enda færre kunne oppgi mer enn en eller to av disse 30 grunnleggende rettighetene som er uttrykt i dokumentet.

Det ble lagd en samling av multimediamaterialer til å rette på denne situasjonen med. Hva er menneskerettigheter? – et hefte lagd av Youth for Human Rights International i 2001 – inneholder en fullt illustrert versjon av Verdenserklæringen og gjør menneskerettigheter til noe de unge kan forstå. Så mange som 300 000 eksemplarer av heftet, fordelt på 17 språk, blir hvert år delt ut gjennom 310 lokalavdelinger av YHRI i 70 land.

United for Human Rights distribuerer en versjon av heftet som er tilrettelagt for voksne, med den fulle teksten av Verdenserklæringen og dens historiske bakgrunn.

For å gjøre de 30 rettighetene i Verdenserklæringen tilgjengelige overalt, har Scientology Kirken også sponset produksjonen av 30 offentlige informasjonsfilmer. De blir kringkastet fra TV-stasjoner til titalls millioner av seere verden rundt på 17 språk.

Som enda et undervisningsverktøy ble dokumentaren Historien om menneskerettighetene produsert for å skildre menneskerettighetenes utvikling i bilder fra antikken frem til i dag. Filmen formidler hvor viktige menneskerettighetene til alle tider har vært. Ved å peke på de utstrakte bruddene på dem i dag, oppfordrer den til medvirkning med å implementere FNs Verdenserklæring.

Menneske­rettighetenes informasjons- og tiltakssett er enda en komponent blant tilgjengelige undervisningshjelpemidler. Youth for Human Rights International og United for Human Rights har med støtte fra Scientology Kirken sendt over 137 000 slike sett til menneskerettighetsgrupper, lærere og statlige organer.

Disse prisbelønte undervisnings­materialene har gitt støtet til en grasrotbevegelse av talsmenn for menneskerettigheter, og innflytelsen deres kan nå føles i alle hjørner av verden. Et medlem av en lovgivende forsamling uttrykte synet til tusenvis av statlige tjenestemenn og pedagoger da han beskrev materialer som «det mest effektive verktøyet til fremme av menneskerettigheter jeg har sett».