BRINGER LØSNINGER
TIL MILLIONENE

Scientology Kirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter stiller utdanningsmaterialer på 17 språk til rådighet for menneske­rettighets­organisasjoner og lærere over hele verden.

Scientology Kirkens internasjonale disseminerings- og distribusjonssenter i Los Angeles, California, står som midtpunktet for de globale, humanitære initiativene som støttes av Scientology Kirker og scientologer. I tillegg til å generere dissemineringsmaterialer til mer enn 10 000 Scientology Kirker, -misjoner og tilknyttede grupper verden over, produserer senteret også undervisningsmaterialer til alle de humanitære programmene som er sponset av Kirken. Det inkluderer heftene, DVD-ene, undervisningspakkene og de formelle anmodningene som er kjernen i initiativet for menneskerettigheter. Det at det er ens egen produksjon, gjør det mulig å levere millioner av gratis undervisningsartikler på 17 språk til organisasjoner innen menneskerettighetsfeltet samt lærere verden over.