AKTIVITETER I SAMFUNNET

NARCONON-PROGRAM:
SKAPER ET SAMFUNN FRITT FOR STOFF

NARCONON gir UNDERVISNING OM STOFF I MANGE FORSKJELLIGE MILJØER– skoler, ungdomsklubber, kirker og lokale foreninger – MED VIKTIGE OPPLYSNINGER om MISBRUK AV STOFF.

I sin søken etter målet å eliminere bruk av og avhengighet av stoff, holder Narconon-stab og frivillige kontakten med yrkesutøvere, pedagoger, politikere og andre borgere av samfunnet, med utdanningskampanjer om stoff for å heve bevisstheten om omfanget på problemet og om effektive løsninger.

De som bruker stoff, ødelegger ikke bare sitt eget liv; de setter svært ofte også andre rundt seg i fare. Narconons utdanning om stoff hjelper den enkelte til å forstå mekanismene i avhengigheten og forklarer de eksakte virkningene stoff har på en persons sinn og kropp. Denne informasjonen har vist seg å være et avskrekkende våpen i det å få folk til ikke å ta stoff.

Narconon tilbyr utdanning om stoff i mange forskjellige sammenhenger – skoler, ungdomsklubber, kirker og lokale foreninger – som gir essensiell informasjon om stoffmisbruk.

Av Narconons andre utadrettede aktiviteter kan nevnes distribusjon av utdannelsesmaterialer om stoff på utstillinger om helse og gjennom sponsing av sportsarrangementer. Narconons opplysningshefter om stoff har på ti språk blitt delt ut til hundretusener over hele verden.

I Colombia har for eksempel Narconon kjørt en landsdekkende kampanje for å få opp folks bevissthet om stoffmisbruk, med foredrag på skoler, universiteter og for forskjellige lokale grupper, og deltok på Verdenskongressen mot stoffavhengighet.

Da Hawaii ble rammet av en metamfetamin-epidemi, kjørte Narconon en utdanningskampanje om stoffmisbruk overalt på øya, og lagde DVD-en «Hold dine barn stoffrie – Hva foreldre trenger å vite» basert på intervjuer av foreldre. Narconon Hawaii delte ut 9000 eksemplarer av den rundt på øyene, underbygd med direktepresentasjoner med utdanning om stoff til titusener av elever på 100 skoler og i andre grupper.

Sammen med De forente staters Drug Enforcement Administration [Føderal instans som håndhever lover om narkotika] sin reisende utstilling og museet på Times Square i New York City, har Narconons spesialister i forebygging gitt foredrag til tusener av elever på turneer rundt om i delstaten.

Narconons stab og frivillige gir opplæring om stoff på skoler og i ungdomsgrupper, til politiet og i forretningsvirksomheter.

Narconons stab og frivillige har gitt presentasjoner om effektive teknikker til rehabilitering og forebygging av stoffmisbruk på internasjonale konferanser i India, Pakistan, Kina, Afrika, Iran og andre områder.

I Filippinene har Narconon International, etter invitasjon fra Philippine Drug Enforcement Agency and Dangerous Drugs Board [Filipinenes organ for håndheving av narkotikalover og Styret for farlige stoffer], trent folk i rehabilitering av stoffmisbrukere og undervist yrkesutøver i feltet. Etter selv å ha blitt trent, har filippinske representanter gitt seminarer til over 200 000 elever.

I Mumbai i India har Narconon International sin stab undervist studenter om stoffmisbruk på seks colleger, leger på et universitetssykehus og andre samfunnsgrupper.

Stab fra Narconon International reiste til Accra i Ghana for å hjelpe med å etablere et Narconon Ghana utdanningssenter om stoff. Siden da har Narconon Ghana hvert år reist over hele landet sitt og gitt undervisning om stoff til tusener av barn og voksne på skoler og i andre sammenhenger.

70
PROSENT
AV DEM SOM HAR
FULLFØRT
NARCONONS PROGRAM
vender aldri
TILBAKE TIL ET
liv i
AVHENGIGHET

I De forente stater har det som begynte som en grasrotbevegelse kjent som Venner av Narconon, utviklet seg til en undervisningsplan om stoff som er i bruk på over 4000 amerikanske skoler.

Dessuten har Narconon International Science Advisory Board [råd av vitenskapsfolk] inntatt en sentral rolle innen feltet rehabilitering fra stoffmisbruk. I årevis har rådets medlemmer foretatt kliniske studier av forskjellige aspekter av avgiftningsprosedyren. De har presentert tallrike rapporter om denne prosedyren til vitenskapelige konferanser, tidsskrifter, inkludert Det kongelige svenske akademiets tidsskrift, Journal of Toxicology, American Public Health Association og The International Conference on Human Detoxification [internasjonal konferanse om avgiftning av mennesker].