INTRODUKSJON

EFFEKTIVE LØSNINGER PÅ DEN
PANDEMISKE STOFFMISBRUK-KRISEN

Stoff- og alkoholmisbruk har katastrofale virkninger på samfunn. Den lyssky handelen med narkotika er beregnet til mer enn $ 322 milliarder dollar [Kr 1900 milliarder] årlig. Det er større enn brutto nasjonal­produktet i 88 prosent av verdens land. Hundrevis av millioner liv rammes av ulovlige stoff, med mange gjort ende på før sin tid. Karrierer og jobb er gått tapt, enkeltpersoner skadet eller svekket; oppsparte midler satt over styr og familier rasert.

HVERT
15.
MINUTT dør
EN AMERIKANER
av
STOFF

Narkotikakrigene raser langs større tilførselsruter i Sentral-Asia og Amerika og koster tusenvis av menneskeliv hvert år, med mange av ofrene uskyldige tilskuere. Man anslår at i Mexico alene har narkotikakrigen kostet nesten 50 000 menneskeliv. I USA dør mer enn 35 000 om året av stoff. Det er flere enn det dør i trafikken.

I løpet av de siste ti årene har narkotikarelaterte dødsfall blant tenåringene og unge voksne doblet seg, og mer enn tredoblet blant dem mellom 50 og 69.

Overbefolkede fengsler i De forente stater er fylt med forbrytere der narkotika er med i bildet hos forbrytelsene deres. Mange av dem var på stoff da de begikk disse forbrytelsene – og ofte for å skaffe penger til stoffmisbruket sitt.

Og stoffavhengighet og -besittelse tar ikke bare tak i den stereotype «stoffmisbrukeren» – folk fra alle lag av samfunnet og i alle aldre blir offer for vanedannende substanser. Omkostningene ved misbruk er høye, og det er et desperat behov for hjelp til å få innskrenket epidemien.

Som svar på dette står Narconon (som betyr «ikke noe stoff») med et program til rehabilitering og til forebygging basert på L. Ron Hubbards oppdagelser.

Det stoffrie Narconon-programmet gjør bruk av den fulle samlingen av L. Ron Hubbards teknologi om avvenning, avgiftning og rehabilitering, inkludert en ytterst grundig håndtering av faktorene som, uhåntert, kunne føre til tilbakefall. Som følge av dette er suksessraten til Narconon fire ganger det internasjonale snittet.

Det verdensomspennende Narconon-nettverket for rehabilitering av misbrukere og forebygging av misbruk består av mer enn 40 sentre og 95 grupper rundt om på fem kontinenter.