OM PROGRAMMET

UTRYDDER PROBLEMET MED
FOREBYGGENDE TILTAK MOT Å TA STOFF

Gjennom førti års erfaring med å levere rehabilitering for stoffmisbruk og forebygging, har utdanningsspesialister fra Narconon oppdaget at unge som skaffer seg kunnskap om og forståelse av stoffs virkninger, svært ofte tar en beslutning om å holde seg unna bruk av stoff.

Tilnærmingen med «skremselstaktikk» slo ofte feil, og har i noen tilfeller endog fått misbruket til å fortsette, når det ble presentert informasjon som lett kunne trekkes i tvil.

Narconons undervisningsprogram om stoff er basert på bevis. En nylig resultatevaluering av programmet, gjennomgått av folk som arbeider i samme felt, viser at det effektivt reduserer stoffmisbruket blant elever på videregående.

Nøkkelen til suksessen for Narconons undervisning om stoff på skoler og i ungdomsklubber, ligger i både innhold og levering. Interaktive presentasjoner inneholder enkel, saklig informasjoner om de fysiske og mentale virkningene av stoff, så vel som andre sosiale konsekvenser relatert til bruk av stoff. Leveringen av programmet inkluderer praktiske demonstrasjoner av bruk av materialet med vekt på anvendelse i det virkelige liv.

Narconon gir dermed et realistisk bilde av misbruk av stoff. Programmet sier ikke bare til de unge at de skal «si nei»; det utdanner dem til å komme til den konklusjonen på egen hånd, og hva som er viktigere, viser dem hvordan de skal si nei og eksakt hva de sier nei til.

Narconons presentasjoner dykker også ned i problemene som ofte ligger bak bruken av stoff. Hos tenåringer kan årsaken ofte være kjedsomhet eller en manglende evne til å kommunisere med andre. Derfor dekkes også andre emner, slik som å sette seg mål og nå dem, som en metode til å unngå å falle i fellen med stoffmisbruk.

Narconons undervisningen om stoff er delt i opp flere temaer:

Eksperter på stoff og misbruk fra
NARCONON
har holdt foredrag for
16
MILLIONER
ELEVER
— i —
35
LAND

■ De fysiske virkningene stoff har på kroppen

■ Hvordan stoff påvirker sinnet

■ Marihuana – myten

■ Sannheten om ecstasy

■ Sannheten om metamfetamin

■ stoff og alkohol: Hvordan media påvirker de unge

■ Tobakk, røyking og helsen din

■ LSD – et av våre dagers farligste stoff

■ Det å sette seg og nå mål i livet – hvordan dette eliminerer lysten på stoff

■ Gruppepress og å stå imot bruk av stoff

■ Avhengighet – hvordan det starter og hva som holder en person avhengig

■ Hvordan følelser spiller inn i bruken av stoff