NARCONON-AKTIVITETER
OVER HELE VERDEN

Narconon-nettverket har på verdensplan ekspandert til om lag 40 sentre for stoffrehabilitering og mer enn 95 grupper på fem kontinenter – inkluderer De forente stater, Canada, Mexico, Colombia, Argentina, Sør-Afrika, Australia, Taiwan, Nepal, EU og Samveldet av uavhengige stater.
TOPP TI AV LAND med HØYESTE PROSENTANDEL av TOTAL BEFOLKNINGEN som har tatt ULOVLIGE STOFF på et eller annet tidspunkt i sine liv
Kilde: Internasjonal stoffmisbruk-spørreundersøkelse
10 SØR-AFRIKA 8 %
9 BELGIA 10 %
8 COLOMBIA 11 %
7 ISRAEL 12 %
6 SPANIA 16 %
5 TYSKLAND 17 %
4 FRANKRIKE 18 %
3 NEDERLAND 19 %
2 NEW ZEALAND 41 %
1 DE FORENTE STATER 42 %