SAMARBEIDER OM HJELP
FRIVILLIGE PRESTER OG FRIVILLIGE NØDHJELPSORGANISASJONER YTER EN AKTIV INNSATS UNDER KATASTROFER

Frivillige prester arbeider sammen med foreningen Volunteer Organizations Active in Disasters (VOAD) Frivillige prester, i samarbeid med andre medlemmer av VOAD, rykket ut etter tornadoene i Oklahoma, orkanen Sandy og bombene under Boston maraton. Frivillige prester inntar lederstillinger i forskjellige delstaters VOAD-er. I Washington D.C. sitter det en scientolog i det nasjonale VOAD-styret, som også er formann for D.C.-avdelingen, og som medlem av Spiritual and Emotional Care subcommittee bidro han til retningslinjene angående å yte åndelig og emosjonell omsorg ved katastrofer.

«Dette brevet bekrefter at Scientology Kirkens frivillige prester er medlemmer av vår frivillige beredskap. Deres engasjerte, utdannede og pliktoppfyllende team av frivillige har hjulpet katastrofeofre innenfor ansvarsområdet vårt med nødvendige innretninger og lindring av traumer, stress og utmattelse. Vi kan uten å nøle anbefale de frivillige prestene til regjeringer, nødhjelpsorganisasjoner og koordinatorer i alle landene som har blitt rammet av den siste tsunamien. De vil uten tvil kunne hjelpe og støtte dem i deres redningsaksjoner.» – Senter for katastrofeledelse, Johannesburg, Sør-Afrika

«Jeg takker deres team av frivillige scientologiprester i London inderlig for den hjelpen dere har gitt oss i City of London etter de ødeleggende bombene. Den tiden og den innsatsen dere frivillig har gitt for å hjelpe oss i nattetimene har blitt mottatt med takknemlighet. På vegne av Senior Command Team og alle mine offiserer vil jeg gjerne viderebringe vår takknemlighet til deres London Emergency Support Unit.» – Overpolitiinspektør, Bishopsgate Police station, City of London

«Disse englene bare dukket opp midt i et kaos uten fanfare og bare presenterte seg selv til meg og sa: ’Vi er her for å hjelpe.’»

«Vi ønsker å vise vår oppriktige takknemlighet over den støtten som ble gitt av Scientology Kirkens frivillige prester under skogbrannene i New South Wales. På grunn av hjelpen deres klarte brannvesenet å opprettholde en effektiv styrke til å bekjempe brannen med.» – Brannsjef i New South Wales’ brannvesen, New South Wales, Australia

«Teamet med frivillige Scientology- prester har i sannhet hjulpet til med å gjenopprette det mentale og åndelige velvære hos de personene som ble rammet av jordskjelvet og tsunamien i Banda Aceh. Vi forventer at alle involverte personer hjelper dette teamet med å utføre oppgavene deres i feltet.» – Kommandør for militærdistriktet, Banda Aceh

«Det gir meg en sterk følelse av å ha oppnådd noe nå da vi har blitt ferdige med dette treukers treningsprogram om kommunikasjon og andre ferdigheter, som leveres av de frivillige scientologiprestenes goodwillturné i India. Jeg er stolt over at dette treningsprogrammet ble utført på min beskjedne anmodning.» – Kommandør, den sentrale reservepolitistyrken, New Delhi, India

På ett år reiste
520
TEAM AV
FRIVILLIGE PRESTER
275000
kilometer
OG HJALP
1,2
MILLIONER
MENNESKER

«Disse englene bare dukket opp midt i et kaos uten fanfare og bare presenterte seg selv til meg og sa: ’Vi er her for å hjelpe.’» – Koordinator for katastrofeberedskapen, Christchurch, New Zealand

«Vi takker dere for den verdifulle tiden dere tilbrakte sammen med oss, hvor dere leverte et seminar om etikk i nødssituasjoner. Med denne kunnskapen kan vi fortsette med det humanitære arbeidet som vi har gjort i 98 år her i byen, og samtidig fortsette å være tro mot Røde Kors’ fundamentale prinsipper som utgjør fundamentet i våre daglige aktiviteter.» – Presidenten for Røde Kors i La Serena, Chile

«Jeg ønsker å vise min takknemlighet og anerkjennelse av de mottatte ytelsene fra de frivillige scientologiprestene i Uganda. De har styrket våre lokalsamfunn med ferdigheter i å forbedre tilværelsen under de seminarene som ble avholdt i de 15 distriktene i Uganda – alle med det formål å forbedre fredelig sameksistens.» – Presidentens særlige assistent, Republikken Uganda

I likhet med at de frivillige prestenes gule skjorter blir varmt mottatt i katastrofeområder, så er de gule teltene til de frivillige prestenes turnéer alltid et velkomment syn i byer og på landsbygda.

Scientology Kirker verden over sponser disse omreisende informasjons­sentrene som opprettes i bykjerner eller i avsidesliggende landsbyer. De er åpne for alle og tilbyr seminarer og foredrag om emner fra ekteskap og familieproblemer til håndtering av stress og undertrykkelse, og fra gjenoppretning av ærlighet og integritet til å løse problemer på arbeidsplassen. Frivillige prester leverer også seminarer til politiets utrykningspersonell og lokale nødhjelpsorganisasjoner.

Lokale notabiliteter ønsker turneene velkommen, klipper silkesnoren for å kunngjøre ankomsten deres og anerkjenner turnéenes verdi for lokalsamfunnet. Frivillige prester svarer ved å bringe hjelp til tusener, og de videregir ferdigheter og kompetanse som kan gjøre folk i stand til bedre å hjelpe seg selv og andre.

«Den kunnskapen dere ga oss, er et lys på veien til et lykkeligere liv.»

«På egne og mitt teams vegne takker jeg hjertelig de frivillige prestene fra den Transsibirske goodwill-turné for seminarene om effektiv kommunikasjon og hvordan man oppnår suksess som dere leverte til oss og som er basert på oppdagelsene til den anerkjente filosofen og forkjemperen for sosiale reformer, L. Ron Hubbard. Den kunnskapen dere ga oss, er et lys på veien til et lykkeligere liv. Denne kunnskapen har hjulpet oss til å innse at mennesket er forutbestemt til å tjene andre med sine evner, talenter og kunnskap. Vi ønsker dere all mulig suksess med deres noble misjon.» – Bedriftsleder i Chita, Russland

«Takk for det gode arbeidet dere har gjort for folket våret i Zambia. De som gikk gjennom treningen deres, verdsetter deres arbeid, spesielt fordi det er rettet mot dem som har vanskeligheter og har blitt marginalisert, og det hjelper å endre destruktiv menneskelig atferd. Vi ønsker dere hell og lykke med deres bestrebelser.» – Direktør i Undervisningsdepartementet i Zambia

GJENOPPBYGGER LIV I

SAMOA

I desember 2012 ble Samoa rammet av en tyfon som resulterte i 5000 hjemløse, 11 forsvunne og 5 døde. Det meste av øya Upolu, hvor hovedstaden befinner seg, mistet alle kraftlinjer og hus, og trær over hele øya gikk over ende. Frivillige prester, sammen med National Disaster Management Office og paraplyorganisasjonen for ikke-statlige organisasjoner hjalp tusener i evakueringsleirer og holdt nødhjelpsseminarer ved Samoa College og andre skoler.

Det var ikke første gang frivillige prester var på pletten for å hjelpe samoanere i krisetider. I 2007 utdannet en av de frivillige prestenes goodwill-turnéer Samoas politi og brannvesen i katastrofeberedskap og i andre av de frivillige prestenes kompetanseområder. Samoas statsminister anerkjente dem for bidraget deres.

«Jeg vil gjerne uttrykke min takknemlighet over at de frivillige scientologiprestene har inkludert Samoa blant de landene dere har besluttet å hjelpe gjennom deres treningsprogram i katastrofeberedskap.» – Statsminister i Samoa

HJELPER I KRISETIDER I

LONDON

Frivillige prester har vært aktive og hjulpet under noen av de verste krisene i moderne tid. Da terroristbomber eksploderte i Londons tunnelbane, dannet 250 frivillige prester seks katastrofe­beredskapsteam for å hjelpe traumatiserte, bringe overlevende i sikkerhet og gi lindring og avlastning til utmattede redningsarbeiderne.

Noen år senere, da det oppstod opptøyer i London etter skyting fra politiet, var frivillige prester på pletten for å hjelpe til med opprydningen, og for å gi åndelig førstehjelp så politiet kunne komme seg hurtig over utmattelse og stress.

Senere i 2014 hjalp team med frivillige prester til under redningsoperasjoner etter alvorlige oversvømmelser med sikring av boliger, levering av mat og forsyninger samt levering av åndelig assistanse for å lindre sjokk og traumer.

«Jeg er fungerende politisjef i London, og jeg vil gjerne henlede deres oppmerksomhet på det storartede arbeidet deres frivillige prester utfører og på deres engasjement, deres vennlige gemytt og deres profesjonalisme. Disse unge menneskene er en inspirasjon for vår ungdom.» – Politisjef, Metropolitan Police Service