FRIVILLIGE PRESTER
BRINGER HJELP HVEM SOM HELST, HVOR SOM HELST

Uansett om de hjelper i sine egne lokalsamfunn eller i en helt annen del av verden, er mottoet til en frivillig scientologiprest: «Det kan gjøres noe med det.» Programmet, som ble skapt i midten av 1970-årene av Scientologys grunnlegger L. Ron Hubbard, og som i dag sponses av Church of Scientology International, utgjør i dag en av de største uavhengige, internasjonale hjelpeorganisasjonene.

Den frivillige prestens oppgave er å være «et menneske som på frivillig basis hjelper sine medmennesker ved å gjenopprette formål, sannhet og åndelige verdier i livene til andre mennesker». Hundretusener av scientologer og andre har personlig eller online blitt trenet i et bredt spektrum av ferdigheter bygd på grunnleggende data i Scientology. Disse ferdighetene benyttes til å gi lettelse fra fysisk, mental og åndelig smerte og ubehag og for å forbedre tilværelsen på forskjellige områder: kommunikasjon, studier, ekteskap, barneoppdragelse, håndtering av stress, suksess på arbeidsplassen, oppnåelse av mål og mye mer.

Dessuten finnes det et globalt nettverk av frivillige som utgjør det permanente katastrofeberedskaps­teamet med frivillige prester. Dette mobiliseres ved natur­katastrofer eller de som er menneskeskapte og kommer til unnsetning der det er behov. Dette teamet har i samarbeid med omtrent 1000 forskjellige organisasjoner og organer brukt ferdigheter og erfaring til å levere konkret, fysisk støtte samt åndelig assistanse i hundrevis av katastrofeområder.

RESTITUSJON OG GJENOPPBYGGING I

HAITI

Frivillige prester fra hele verden hjalp haitianerne med redningsaksjoner, de assisterte legepersonell og hjalp til på en lang rekke andre måter.

Verden kommer aldri til å glemme det kraftige jordskjelvet på Haiti i januar 2010 som resulterte i 300 000 døde og 3 millioner skadde eller hjemløse.

Blant de første nødhjelpsarbeiderne som strømmet til fra hele verden for å komme det ødelagte landet til unnsetning, var 350 frivillige scientologiprester. Scientologene chartret straks et fly fra New York til å transportere leger, sykepleiere og medisinske teknikere til Haiti sammen med frivillige prester til å støtte legene og andre som hadde behov for hjelp.

I uken like etter katastrofen kom det fire charterfly til sponset av scientologer til Haiti. Disse transporterte ytterligere helsepersonell og støtteteam med frivillige prester. Et tidligere amerikansk kystvaktskip ble hyret til å frakte over 160 tonn medisinske forsyninger, kjøretøy og utstyr.

De frivillige prestene arbeidet på stedet sammen med internasjonale militære og nødhjelpsteam, losset skipslast, opprettet forsyningslinjer for mat og vann, registrerte og organiserte tonnevis av medisinsk utstyr og bygde midlertidige beskyttelse mot været.

De frivillige prestene innså at det var nødvendig med et langsiktig engasjement for å gjenopprette infrastrukturen, og derfor opprettet de et permanent senter i Petionville for å hjelpe haitianerne. Stedet tjener som koordinerings- og treningssenter og som bolig for de frivillige som ikke er fra Haiti.

Frivillige prester har trenet mer enn 75 000 haitianere i organisatoriske ferdig­heter, det å sette opp og oppnå mål, kommunikasjonsferdigheter, teknikker til bruk ved sykdom eller skader samt mange andre emner.

Scientology Kirkens katastrofe­beredskapsteam mottok en humanitær pris fra Haitis amerikanske sykepleierskeforening (HANA) for sitt «engasjement, gode vilje og støtte i forbindelse med HANAs medisinske og humanitære nødhjelpsarbeid etter jordskjelvet på Haiti».

Alt i alt leverte de frivillige prestene 120 tonn nødhjelpsmateriell og medisinske forsyninger, de transporterte over 450 leger og pleiere og de gav direkte fysisk og åndelig hjelp til 600 000 haitianere.

Republikken Haitis ambassadør ved Organisasjonen av amerikanske stater skrev: «Jeg har personlig sett herr Hubbards visjon ført ut i livet her ved den haitianske ambassaden og i selve Haiti like etter det ødeleggende jordskjelvet i januar 2010. Og jeg har personlig sett de frivillige prestene arbeide hardt da jeg reiste til Haiti. De møtte opp i store antall straks etter jordskjelvet og ga sin tid og hjelp til dem som var rammet av katastrofen. Jeg vil personlig gjerne takke de hundrevis av frivillige prester som har reist til Haiti og fortsetter å reise dit.»

MER ENN
600000
HAITIANERE
HJULPET
av
FRIVILLIGE
PRESTER

«Jeg vil gjerne takke de frivillige scientologiprestene for den store humanitære hjelpen i Haiti. På grunn av hjelpen deres med å skaffe til veie medisinske og andre forsyninger og det store sykehusteltet, var vi i stand til å behandle 2543 personer, utførte tre hjerte-lunge-operasjoner og sørget for at fem personer fikk sykehus­innleggelse. Scientology Kirkens filosofi er å ha tillit til menneskeheten. Vi trenger at dere er her og er lyset.» – Overlege, General Hospital, Haiti

«Medlemmene av denne forsamlingen hedrer de frivillige scientologiprestene for deres tradisjon og historie med å bistå andre, og vi har den største respekt og takknemlighet for de frivillige prestenes uegennyttige assistanse til befolkningen i Haiti.» – Senatet i delstaten Georgia

«Vi takker de frivillige scientologiprestene for den treningen de har gitt til menigheten vår, og vi vil også gjerne hylle de underviserne som så klokt har lært oss hvordan man utfører assister ved sykdom eller skade.» – Komitéen for ungdommens baptistkirke, Philadelphia

«Kirkens medlemmer er sanne venner av haitianske samfunn i USA og på Haiti. Scientology Kirkens bidrag til vårt arbeid med å levere medisinske forsyninger og gi annen assistanse i katastrofeområdet er uten sidestykke.» – Formannen for Mobilize for Haiti

UBETINGET HJELP

SAMARBEID VERDEN OVER

120
1000

Frivillige scientologiprester som er parate til å rykke ut 24/7 i 120 forskjellige land, er kjente for å være blant de første som ankommer katastrofeområder. De bærer sine kjente lysegule skjorter og leverer det som det umiddelbart er behov for, og de bruker sine organisatoriske ferdigheter til å opprette systemer for distribuering av vann, mat og førstehjelp til dem som trenger det.

De frivillige prestene kommer også til nøds­situasjonene med sin unike åndelige førstehjelp, hvor de lindrer følelsesmessige sjokk og traumer med enkle Scientology-fremgangsmåter som kalles assister. I mange tilfeller blir frivillige prester i katastrofeområdet etter at den umiddelbare krisen er over for å gi trening som hjelper lokalsamfunn med å bli gjenoppbygget.

Frivillige scientologiprester, som arbeider sammen med over 1000 organisasjoner og offentlige myndigheter, er sanne team-medlemmer som kommer med sin erfaring og kompetanse og sterke ønske om å hjelpe når som helst og hvor det er mest behov.

«Kirken deres har videreført en tradisjon med å yte hjelp i mer enn tjue år. Jordskjelvet den 21. september var en enorm katastrofe. Kirken deres sendte med det samme frivillige som skulle hjelpe etter katastrofen. Så det kom ikke som noen overraskelse for meg da Taiwans president overrakte dere prisen ’Gode borgere, gode gjerninger’ for arbeidet deres etter det jordskjelvet.» – Nasjonal rådgiver for Taiwans president