INTRODUKSJON

YTER HJELP TIL
HVEM SOM HELST, HVOR SOM HELST

De forente nasjoner rapporterte nylig at naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer på årlig basis påvirker tilværelsen til rundt 208 millioner mennesker. Verdens største nettverk av nødhjelpsorganisasjoner var bare i stand til å nå ut til 15 prosent av dem på det tidspunktet. Hva med alle de andre?

De frivillige prestenes internasjonale katastrofeberedskapslag arbeider målrettet for å gjøre noe med dette. Siden 1976, og spesielt i det siste tiåret, har Frivillige prester blitt en anerkjent global kraft som har ytt hjelp ved mer enn 200 katastrofeområder i kjølvannet av jordskjelv og tsunamier, oversvømmelser og branner, orkaner og tyfoner.

208
MILLIONER
LIV
PLAGET
verden over
– av –
NATURKATASTROFER

L. Ron Hubbard tok initiativet til programmet med Frivillige prester etter å ha konstatert at kriminalitet og vold i samfunnet steg i takt med at religionenes innflytelse sank. Gjennom verktøy og praktiske løsninger for å hjelpe andre – tilgjengelige for både scientologer og ikke-scientologer – tilbyr Programmet Frivillige prester ubetinget hjelp under mottoet «Det kan gjøres noe med det».

Frivillige prester er ofte blant de første frivillige som rykker ut til katastrofeområdene, hvor de yter den hjelpen som myndighetenes katastrofe-innsatslag på stedet har mest bruk for. De er trenet til å hjelpe dem som mest trenger det, og de bistår redningsmannskaper og katastrofeofre med logistikk og «åndelig førstehjelp». De lærer også opp andre i metodene som frivillige prester bruker, og ofte blir de på stedet etter at den umiddelbare krisen er over, for å hjelpe lokalsamfunnet med å komme på fote igjen.

Det nåværende programmet for Frivillige prester fokuserer på styrking av lokalsamfunnets nødhjelpsinnsats gjennom opplæring før katastrofen inntreffer. De oppnår dette gjennom reisende utstillinger og seminar-fasiliteter som finnes i de karakteristiske gule teltene som brukes på Frivillige prester-turneene.

Frivillige prester trener borgerne i lokalområdene til å rykke ut ved eventuelle menneske- eller naturskapte katastrofer eller andre utfordringer som kan påvirke en person, en familie eller et samfunn. Ved hjelp av 19 forskjellige samlinger av teknologi fra Scientology-håndboken, som er en omfattende instruksjonsbok med grunnleggende Scientology-materialer, underviser frivillige prester i hvordan man kan lindre lidelse og traumer, løse problemer, håndtere kriser og reparere personlige relasjoner, enten i en familie eller mellom nasjoner. De kommer med praktiske løsninger på problemer i det virkelige livet, slik som hvordan man kan etablere en organisasjon, opprettholde effektiv kommunikasjon eller nå lokalsamfunnets mål.

Lag med Frivillige prester har reist 24 millioner kilometer på 5 kontinenter og ytt hjelp på 17 språk til mer enn 18 millioner mennesker.