EN BØNN OM FULLKOMMEN FRIHET

Må universets skaper gjøre alle mennesker i stand til å oppnå en forståelse av deres åndelige natur.

Må bevissthet og forståelse av livet gro, slik at alle kan lære universets skaper å kjenne.

Og må andre også oppnå denne forståelsen som bringer Fullkommen Frihet.

I denne stund tenker vi på dem hvis frihet er truet; på alle dem som har blitt fengselet for deres tro; for alle dem som lever i slaveri eller lider martyrdøden og for alle dem som utsettes for brutalitet, fangenskap eller angrep.

Vi ber at menneskerettigheter vil bli bevart så alle mennesker fritt kan tro og dyrke sin religion, så frihet atter vil kunne oppleves i vårt land.

Frihet fra krig og fattigdom og nød; frihet til å være; frihet til å gjøre og frihet til å ha.

Frihet til å bruke og forstå menneskets potensiale – et potensiale som er gitt av Gud og er guddommelig.

Og frihet til å oppnå den forståelsen og bevisstheten som er Fullkommen Frihet.

Måtte Gud la det skje.