SCIENTOLOGY-TRENING
INTRODUKSJON

En av de grunnleggende tankene i Scientology, er at økt bevissthet er den eneste veien til forbedret overlevelse og lykke.

Gjennom auditering blir man fri. Denne friheten må styrkes av viten om hvordan man forblir fri. Scientology beskriver i sine aksiomer anatomien til det reaktive sinnet og angir metodene som skal følges for å hanskes med og kontrollere livets faktorer.

Utøvelsen av Scientology består derfor av like deler auditering og utdannelse i Scientologys prinsipper, hvilket innbefatter teknologien for anvendelsen av den i praksis. Kunnskapen om hvilke mekanismer som fører til at man mister åndelig frihet, er i seg selv en frihet og gjør at man kan unngå å påvirkes av disse mekanismene.

I auditering erkjenner man hvordan noe skjer; i treningen lærer man hvorfor.

På grunn av betydningen av treningen, studerer scientologer L. Ron Hubbards verker i alle Scientology Kirkene. Hvis man kikket inn i dem, hvor som helst i verden, ville man se veldig livlige omgivelser hvilket er unikt for Scientology-trening.