HVORDAN E-METERET VIRKER

Når E-meteret er i drift og man holder i elektrodene, sendes en veldig svak elektrisk strøm (cirka det som tilsvarer strømmen fra et lommelyktbatteri på 1,5 volt) gjennom elektrodeledningene, gjennom ens kropp og tilbake til E-meteret. Denne strømmen er så svak at man ikke kan merke den når man holder i elektrodene.

Bildene i sinnet inneholder energi og masse. Energien og kraften i bildene av smertefulle eller opprørende opplevelser kan ha skadelig virkning på et menneske. Denne skadelige energien eller kraften kalles ladning.

Når personen som holder elektrodene på E-meteret tenker en tanke, ser på et mentalt bilde, gjenopplever en hendelse eller endrer en del av det reaktive sinnet, så beveger og endrer han reell mental masse og energi. Disse endringene i sinnet har innflytelse på den svake elektriske strømmen som genereres av E-meteret, og får nålen på skiven til å bevege seg. Nålereaksjonene på E-meteret forteller auditøren hvor ladningen ligger og at den bør tas opp under auditeringen.

Forskjellige nålebevegelser har nøyaktige betydninger, og auditørens ekspertise omfatter en fullstendig forståelse av alle E-meterets reaksjoner. Ved hjelp av E-meteret sikrer auditøren at prosessen rettes mot det korrekte området, slik at den skadelige energien, som er forbundet med den angjeldende delen av preclearens reaktive sinn, faktisk utlades. Når ladningen forminskes, øker personens evne til å tenke klart i det angjeldende området, og hans overlevelsespotensial øker proporsjonalt. Som et resultat oppdager preclearen ting om seg selv og sitt liv. Disse nye erkjennelsene om tilværelsen er milepæler for hans framskritt.

Erkjennelsene resulterer i høyere bevissthet og dermed større evne til å lykkes.