SUPERVISORENS KODEKS

Akkurat som auditører må følge en atferdskodeks, det samme gjør også kursledere i et Scientology-kursrom. I motsetning til lærere i mange tradisjonelle klasserom, handler kurssupervisorer ikke eller oppfører seg ikke som en «autoritet» som forteller elevene hva de skal tenke eller mene om et emne. I stedet blir studentene veiledet til selv å finne svarene i Dianetics' og Scientologys materialer.

I den følgende kodeksen, skrevet av L. Ron Hubbard i 1957, er de viktigste retningslinjene fastsatt for å sikre at kursrommet er standard og profesjonelt, til størst mulig nytte for studenten. Denne kodeksen følges av supervisorer i Scientology Kirker over hele verden, for å sikre et høyt treningsnivå i teknologien.

1. Supervisoren må aldri forsømme en anledning til å lede en student til den faktiske kilden til Scientology-data.

2. Supervisoren bør nådeløst invalidere en students feilgrep og bruke god ARC mens han gjør det.

3. Supervisoren bør til enhver tid forbli i god ARC med studentene sine mens de utfører treningsaktiviteter.

4. Supervisoren må til enhver tid ha en høy toleranse for dumhet hos sine studenter, og må være villig til å gjenta ethvert datum som ikke ble forstått, så mange ganger som det er nødvendig for at studenten skal forstå og tilegne seg realitet på datumet.

5. Supervisoren har ikke en «case» i sitt forhold til studentene, og diskuterer eller snakker heller ikke om sine personlige problemer med studentene.

6. Supervisoren vil til enhver tid være en kilde til god kontroll og ledelse for sine studenter.

7. Supervisoren vil være i stand til å relatere enhver del av Scientology til enhver annen del, samt til livingness på de åtte dynamikkene.

8. Supervisoren bør være i stand til å besvare ethvert spørsmål som har med Scientology å gjøre, ved å lede studenten til den faktiske kilden til dataene. Hvis en supervisor ikke kan besvare et bestemt spørsmål, bør han alltid si det, og supervisoren bør alltid finne svaret på spørsmålet fra kilden og fortelle studenten hvor svaret kan bli funnet.

9. Supervisoren bør aldri lyve for, føre bak lyset eller villede en student angående Scientology. Han skal til enhver tid være ærlig om det overfor en student.

10. Supervisoren bør alltid sette et godt eksempel for sine studenter, slik som å gi gode demonstrasjoner, være presis og kle seg pent.

11. Supervisoren bør til enhver tid være fullstendig villig og i stand til å gjøre alt han ber studentene sine om å gjøre.

12. Supervisoren må ikke bli følelsesmessig involvert i studenter av det ene eller andre kjønnet mens de trenes av ham eller henne.

13. Når en supervisor gjør en feil, må han informere studenten om at han har gjort en, og rette den med det samme. Dette datumet omfatter alle faser i trening, demonstrasjoner, foredrag, prosessing, osv. Han må aldri skjule det faktum at han gjorde feilen.

14. Supervisoren bør aldri forsømme å rose sine studenter når det er passende.

15. Supervisoren bør til en viss grad være pandeterminert med hensyn til supervisor–student-forholdet.

16. Når en supervisor lar en student kontrollere, beordre eller håndtere supervisoren på en eller annen måte, for demonstrasjonsformål eller andre treningsformål, bør supervisoren alltid bringe studenten tilbake under sin kontroll.

17. Supervisoren vil til enhver tid overholde Auditørens kodeks under sessioner og En scientologs kodeks til enhver tid.

18. Supervisoren vil aldri gi en student oppfatninger om Scientology uten tydelig å gjøre oppmerksom på at de er det. For øvrig skal han kun henvise til utprøvde og beviste data når det gjelder Scientology.

19. Supervisoren skal aldri utnytte en student for egen personlig vinnings skyld.

20. Supervisoren vil være en stabil terminal, vise veien mot stabile data, være sikker, men ikke dogmatisk eller diktatorisk overfor sine studenter.

21. Supervisoren vil til enhver tid holde seg selv informert om de nyeste Scientology-dataene og -prosedyrene, og kommunisere denne informasjonen til sine studenter.