CASESTUDIUM

NEPALSKE PEDAGOGER VELGER
STUDIETEKNOLOGI

Nepal er rangert som nummer 151 på en internasjonal liste over lese- og skriveferdigheter. Derfor mangler det den aller viktigste infrastrukturen for sosial utvikling, og eksistensen til mer enn halvparten av befolkningen er fra hånd til munn.

Som svar står Mount Gauri Shankar-skolen i sentrale Kathmandu, dens rektor, en vel kjent nepalsk, forfatter av vitenskapelige fagbøker og pedagog, brenner for å høyne kvaliteten på utdanningen i landet sitt.

I sin søken etter løsninger på det som lignet en manglende evne hos elevene sine til å studere og lære, oppdaget han Applied Scholastics International og L. Ron Hubbard sin Studieteknologi.

Han gikk straks i gang med å lære seg grunnprinsippene i Studieteknologi, og ved hjelp av disse prinsippene innledet han et forsøksprogram med et utvalg av elevene på skolen sin. Først presenterte han de tre studiebarrierene for åttende- og niendeklassingene, deretter for grunnskolens barne- og ungdomstrinn og så for matematikk- og kjemiklassene på videregående. Resultatene var overbevisende: Beståttprosentene lå tidligere på omtrent 30 og steg til godt og vel 80 prosent av alle elever på alle klassetrinn.

1600
NEPALSKE
PEDAGOGER
TRENT
i
STUDIETEKNOLOGI

På grunn av suksessen med forsøks­programmet, som bare benyttet det mest grunnleggende i Studieteknologien, meldte rektoren fra Kathmandu seg ved Applied Scholastics International sitt skoleområde i Missouri for å ta den fulle oppstillingen av Applied Scholastics sin pedagogtrening. Programmet inkluderte Avanserte kommunikasjonsferdigheter, Avanserte grunnprinsipper for instruksjon og kursplanen til Applied Scholastics.

Etter returen til Nepal, tok han først det hele i bruk på sin egen skole. Dernest gikk han i gang med å lære Studieteknologien til alle lærerne i en av de aller fattigste sonene i landet. Han holdt seminarer for instruktører i fjerne landsens samfunn, inkludert på et høydedrag 350 km fra Kathmandu, der han instruerte lærere til 500 elever fra en landsby som levde av å dyrke ris.

Resultatene fra Nepal demonstrerer potensialet for fornyelsen av utdanningen som ligger i Studieteknologi. Denne ene pedagogen har bygd opp et nettverk av 1600 lærere med Studieteknologi, som i sin tur forvandler utdannelsen i klasserommene sine. Han har også etablert et permanent Applied Scholastics treningssenter i Nepal, innvidd av representanter fra undervisningsdepartementet.