INTRODUKSJON

Scientology er studiet av og håndteringen av ånden i forhold til seg selv, andre og alt liv.

I Scientology blir ingen bedt om å akseptere noen meninger eller noen tro. Det som er sant for deg, er det du selv har observert å være sant. Personen finner selv ut at Scientology virker ved personlig å anvende dens prinsipper og ved å observere eller erfare resultatene.

Hele historien om hvordan Scientology ble utviklet og satt i system, kan finnes i snesevis av bøker, ca. 15 000 skrevne sider med teknologi og litt over 3000 innspilte foredrag. Tilsammen representerer disse verkene alle de oppdagelsene L. Ron Hubbard gjorde i løpet av livet sitt, som skulle ende med å føre ham til metoder mennesket kunne arbeide med for å få sin åndelige frihet tilbake, og bytte uvitenhet ut med viten, tvil med sikkerhet og elendighet med lykke.

Det er imidlertid ikke noe i Scientology som man behøver å «tro» på. Dens sannheter er selvinnlysende, dens prinsipper er enkle å demonstrere, og dens teknologi kan observeres i funksjon i enhver Scientology Kirke. Man behøver bare å åpne døren og gå inn.

I dette avsnittet vil du få omfattende skildring av Scientology og en grundig introduksjon til de grunnleggende prinsippene i både Scientology og Dianetics.