CASESTUDIUM

BRINGER EN BY
TILBAKE TIL LIVET

I det sørlige Texas, der meksikanske karteller verver tenåringer til kurerer som kan ofres, til å transportere stoff gjennom grensebyene, og hvor kriminaliteten er blant den høyeste i landet, har en tidligere soldat i US Marines gått inn i kampen mot stoffproblemet.

Etter å ha studert ved Narconon Arrowhead sitt internasjonale treningssenter i Oklahoma og blitt sertifisert som Avansert Narconon-spesialist, kvalifisert i alle aspekter av stofforebygging og -rehabilitering, opprettet han et Narconon-senter i Harlingen i Texas.

For å begynne å rette et slag mot stoffmisbruket i området, holdt han dusinvis av foredrag med utdanning om stoff på lokale skoler, i ungdomsklubber og på forskjellige samfunnssentre, hvor han overbragte elevene de skadelige virkninger av stoff og hvorfor og hvordan man skal unngå dem. Disse presentasjonene viste seg å være så populære og effektive at Narconon dannet et lag av foredragsholdere, som har gitt utdanning om stoff til 24 000 elever over hele det sørlige Texas.

Samtidig med det startet oppføringen av et stoffrehabiliteringssenter med døgnplass for 24 for Narconon Sør-Texas på en 7 hektar stor tomt. Innvielsen ble overvært av lokale religiøse ledere, representanter for delstaten Texas, et medlem av Kongressen i De forente stater og borgermesteren i Harlingen, som proklamerte en «Narconon South Texas Day» til ære for senterets tjenester til området.

26
PROSENT
FALL I
– voldelig –
KRIMINALITET
I
HARLINGEN

Nær 200 stoffmisbrukere har blitt gjort fri fra stoff i det nye senteret, og etterspørselen etter stoffrehabiliteringen som gis av Narconon Sør-Texas fortsetter å øke.

For å videre tilfredsstille behovene i området har Narconon-gruppen gått sammen med Harlingen Community Coalition [samfunns-koalisjon] om å åpne et satellittsenter, et rehabiliterings og forebyggingsinnretning for unge i risikosonen. Huset i den tidligere Harlingen politistasjon sørger senteret for stoffrehabilitering av ungdom som retten har beordret til det, og for ungdomsprogrammene som drives av U.S. Border Patrol [Grensepatruljering].

Satellittsenteret inkluderer også en enhet for ungdom som selv kommer til innretningen og ber om hjelp for avhengigheten sin. Hver enkelt som har fullført senterets program, har blitt kontrollert og funnet 100 % stoffri.

Med Narconons stoff-opplæring, -forebygging og -rehabilitering som en sterkt medvirkende faktor har 2011-statistikkene for Harlingen vist et fall på 26 % i voldskriminalitet fra året før. U.S. Border Patrol har offentlig takket Narconon South Texas for dens viktige rolle i denne bragden.