CASESTUDIUM

REHABILITERING OG OPPLÆRING I
NARKOTIKAKORRIDOREN I NEPAL

En av de eldste narkotikakorridorer på jorden går fra Sørøst-Asias gyldne triangel gjennom kongedømmet Nepal. Denne ruten, som har forsynt verden med opiater i ett århundre, forer stadig narkotikahungeren i hele Orienten og ødelegger befolkninger.

Innvielsesseremoni for Hubbard’s Peak i Nepal.

I de siste årene har imidlertid Narconon-programmet kommet til Nepal og fått mer enn et fotfeste, og gir utdanning om stoff og rehabiliterings­tjenester til hele registeret av stoffbrukere, fra førstegangsbrukere til vaneovertredere løslatt fra Kathmandu sine fengsler.

En tidligere overordnet tjenestemann i Kathmandu politidepartement, nå leder av Narconon Nepal, er fast oppsatt på å bringe utdanning om stoff, forebygging og rehabilitering til landet, og starter med organet for håndheving av loven som daglig hanskes med stoffsituasjonen.

Med førstehånds erfaring i den direkte vekselvirkningen mellom bruken av stoff og kriminalitethyppighet og virkningen på samfunnet, leverer Narconons øverste leder foredrag og presentasjoner til politistyrkene for å bistå dem med å hanskes med stoffepidemien.

FOREDRAG
OM STOFF
gitt til
2,5
MILLIONER
– over hele –
NEPAL

Men Narconon Nepal går langt, lenger ut med programmet sitt enn bare til politistyrker.

Frivillige har undervist om stoff og gitt forebyggende foredrag over hele landet til en halv million skoleelever, unge og voksne i sentre ute i samfunnet og til alle nivåer innen det militære.

Etter hvert som bevisstheten om Narconon-løsningene steg, skjøt etterspørselen etter dens effektive program i været og gjør det tvingende nødvendig med et sted for bygninger for massiv levering. En ideell plassering ble funnet nedenfor Himalaya, på et 2700 meter høyt fjell kalt Kakani, med lange tradisjoner i den lokale kulturen og en av de mest aktede stedene i Kathmandu-dalen.

Seremonien med Det første spadetaket, starten på oppføringen av det nye hovedkvarteret til Narconon, ble overvært av 350 dignitarer og landsbyboere, og anlegget ble velsignet i overensstemmelse med nepalske tradisjoner. Innvielsen omfattet velsignelser skjenket L. Ron Hubbard for å ha utviklet programmet, og samtidig fikk Kakani-fjellet ved offisielt dekret nytt navn: Hubbard’s Peak.

«Jeg setter høy pris på innsatsen til Narconon Nepal med å beskytte borgere mot stoff og å skaffe dem behandlings- og rehabiliteringstjenester gjennom Narconon-programmet, som øker stoffmisbrukeres muligheter for å bli del av et sivilisert samfunn.» – Generalinspektør for politiet i Kathmandu