AKTIVITETER I SAMFUNNET

SPRER DET GLOBALE BUDSKAPET MED
SANNHETEN OM STOFF

I Frankrike har det i løpet av de to siste årtiene blitt distribuert omlag ti millioner utdannings­hefter om stoff gjennom utdelinger samt arrangementer som øker folks bevissthet om forebygging av stoffmisbruk.

NÅR ENKELTMENNESKER, SPESIELT UNGE, får vite SANNHETEN OM STOFF, vil de NATURLIGVIS gjerne BRINGE den INFORMASJONEN til ANDRE.

Organiserte aktiviteter fra frivillige i omtrent 180 land har resultert i distribusjon av 50 millioner hefter til forebygging av stoffmisbruk og titusenvis av samfunnsaktiviteter til å øke bevisstheten om stoff med.

Følgen av forebygging av bruk av stoff er markant. De som blir informerte, kan stå imot press fra jevnaldrende og først og fremst selv velge å aldri starte med stoff.

Det er et annet resultat: Når personer, spesielt unge folk, får vite sannheten om stoff, vil de naturligvis gjerne bringe den informasjonen til vennene sine og andre. Og slik fortsetter programmet og dets aktiviteter å bre seg utover, person til person, lokalsamfunn til lokalsamfunn.

Sannheten om stoff-kampanjen gjennomføres med mange forskjellige tiltak og tilstelninger, hver især en utprøvd måte å gjøre det å leve liv uten stoff populært på. For å engasjere og sette så mange som mulig i stand til å delta, er aktivitetene enkle og beregnet på deltakere i alle aldre. Fremfor alt er de effektive med hensyn til å bringe sannheten om stoff til millioner.

Frivillige setter opp informasjonsstander i byområder med stor trafikk og gjør hundretusenvis av fotgjengere oppmerksomme på faktaene gjennom distribusjon av hefter, visninger av de korte, offentlige informasjonsfilmene, uformelle foredrag, signering av løftet om å være stoffri samt opptredener av musikere, akrobater og andre entertainere.

Lokale forretningsvirksomheter støtter kampanjen, gir stoffutdanningshefter til kunder og ansatte og viser frem plakater i vinduene sine.

I konkurranser om beste essayer og plakater påskjønnes effektive uttrykk for budskapet om å leve et liv fritt for stoff. Slike konkurranser blir organisert på skoler, i ungdomsklubber og kultursentre for å øke bevisstheten om stoff og deltakelsen i aktiviteter som gjør det populært å leve et stoffritt liv. Essayene og plakatene, inkludert bidragene som vinner, blir stilt ut på skoler, i samfunnssentre og kirker.

Stoffrie ungdomsklubber er enda et effektivt middel å fremme en stoffri livsstil på. De dannes rundt et enkelt budskap: Finn ut sannheten om stoff. Klubbens medlemmer deler ut Sannheten om stoff-materialer til vennene sine, klassekamerater og naboer og oppmuntrer dem til å signere løftet om å være stoffri.

Frivillige holder opplysende foredrag om stoff på alle klassenivåer i skoler ved å bruke informasjonen i Sannheten om stoff-heftene og i de offentlige informasjonsfilmene.

Unge personer står frem på lokal-TV og i talkshow på radioen for å markedsføre sine utdanningsaktiviteter om stoff.

Stoffrie konserter fremmer et stoffritt liv gjennom musikk, ledsaget av bannere, t-skjorter og distribusjon av hefter.

Stoffrie maratoner, sykkelturer og andre sportstilstelninger har blitt en tradisjon i mange områder, der de som organiserer dem oppfordrer kjente skikkelser innen sport og underholdning til å støtte dem, og skaffer seg sponsing fra små forretningsforetak og større selskaper. Aktivitetene rundt om i verden er så forskjellige som stedene de befinner seg i:

MER·ENN
50
MILLIONER
SANNHETEN OM
STOFF-
hefter
DISTRIBUERT
I
180
LAND

■ Byrådsmedlemmer deltar i samlinger om å gi løfte om et stoffritt liv i Kaohsiung i Taiwan.

■ Frivillige for Sannheten om stoff i London feirer De forente nasjoners dag mot stoffmisbruk med utdeling av hefter, signering av petisjoner og opplysende foredrag.

■ Sveits feiret tjueårsdagen for stoffutdanningskampanjen sin med en landsdekkende hefteutdeling.

■ I Frankrike har den uavbrutte tjueårs kampanje for Sannheten om stoff, med millioner av hefter distribuert i byer over hele landet, bidratt til et målbart fall i bruken av marihuana blant unge, etter to tiår med økende konsum.