OM PROGRAMMET

SANNHETEN OM STOFF
MULTIMEDIA UNDERVISNINGSMATERIALER

1200
ORGANISASJONER,
OFFENTLIGE ORGANER OG
POLITIMYNDIGHETER
BENYTTER
SANNHETEN OM
STOFF

Ved å dra fordel av erfaringen fra 25 års arbeid med forebygging mot bruk av stoff, har Sannheten om stoff-programmet løst problemet med effektiv å kommunisere realitetene i misbruk av stoff til de unge, individuelt og gjennom massekommunikasjon.

Både erfaringer og undersøkelser viser at tenåringer og unge høyst sannsynlig lytter til sine jevnaldrende. Derfor er kjernebudskapet gitt av de unge – noen av dem har vandret på avhengighetens vei og overlevd så de kan fortelle historien sin – som snakker til andre unge gjennom heftene, i offentlige informasjonsfilmer og en dokumentarfilm.

Hjørnesteinen i programmet er en serie på 13 faktafylte hefter som uten skremselstaktikker informerer om stoff, setter unge i stand til å treffe sine egne beslutninger om å leve et stoffritt liv.

Serien består av et oversiktshefte og ett hefte for hvert av de mest brukte stoffene:

 • Marihuana
 • Alkohol
 • Ecstasy
 • Kokain
 • Crack kokain
 • Crystal meth
 • Sniffestoffer
 • Heroin
 • LSD
 • Reseptpliktig medisin
 • Smertestillende midler
 • Ritalin

Hver publikasjon beskriver hvordan stoff virker og de mentale og fysiske effektene de skaper. Noe som underbygger disse faktaene og statistikkene er førstehånds beretninger fra tidligere brukere, som forteller om et liv på stoff. Disse heftene driver bort mytene ved å legge fram fakta om virkningene til hvert stoff, både på kort og på langt sikt. De har blitt oversatt til mer enn 17 språk og er distribuert i 188 land.