OPPLYSNINGSINITIATIV
UNDERVISNING OM STOFF SOM GIR RESULTATER

I byen Tamra i nordlige Israel samarbeidet Stiftelsen for en stoffri verden med Sammenslutningen av unge som arbeider eller studerer, og distribuerte tusenvis av Sannheten om stoff-hefter. Over 5000 studenter var med på foredrag og undervisnings­tilstelninger, noe som resulterte i at bruken av stoff gikk ned med 70 %.


«Resultatet av å bruke Sannheten om stoff-materialene er intet mindre enn spektakulært når det gjelder redusert stoffmisbruk blant elevene.»

«I sentrum av undervisnings­departementets program for tenåringer mot stoffmisbruk er Sannheten om stoff-materialene fra Stiftelsen for en stoffri verden, som har vist seg å ha de ingrediensene som er nødvendige for programmets suksess. Resultatet av å bruke Sannheten om stoff-materialene er intet mindre enn spektakulært når det gjelder redusert stoffmisbruk blant elevene. Fra å være en av de verste skolene hva stoffmisbruk angikk, har en av skolene i provinsen blitt et godt eksempel for andre utdanningsinstitusjoner.» – Eastern Cape, Undervisningsdepartementet, Sør-Afrika

«I en database på over 20 allmennyttige institusjoner som fokuserer på arbeidet med å forebygge stoffmisbruk, ble foreningen Stoffri verden valgt ut [til et tilskudd] av hovedkvarteret vårt i Wien, på grunn av effektiviteten i det store arbeidet deres, kvaliteten på undervisningsmaterialet deres og arbeidsplanen deres for skoler i utsatte områder.» – De Forente Nasjoners kontor for stoff og forbrytelser i Mexico

«... å redusere den elendigheten som skyldes stoffmisbruk i landet vårt.»

«Jeg takker dere virkelig av hele mitt hjerte for deres verdifulle arbeid. Ved utrettelig å fortsette med å få ut informasjonen til hele Tyskland, gjør dere en forskjell når det gjelder å redusere den elendigheten som skyldes stoffmisbruk i landet vårt.» – Hjelp til unge misbrukere, Frankfurt, Tyskland

«Basert på vår vurdering av materialene deres kan vi meddele dere at heftet Sannheten om stoff har blitt godkjent til å bli lest og studert av ungdommen og den allmenne offentlighet.» – Avdeling for læreplaner og undervisningsteknologi, Republikken Panama

«80 % av de unge som går gjennom programmet, sier at de føler at de ikke lenger står i fare ...»

«Siden vi har stiftet bekjentskap med Stiftelsen for en stoffri verden og sett det materialet de stiller til rådighet, har vi gått i gang med å bruke kampanjen deres i de seminarene vi leverer til elever på videregående skoler. 80 % av de unge som går gjennom programmet, sier at de føler at de ikke lenger står i fare for å bryte loven eller gjøre det igjen, som resultat av dette programmet.» – Leder, Foundation 4 Life, Storbritannia

«Jeg anbefaler fullt ut det materialet som leveres av Stiftelsen for en stoffri verden. Dette materialet gir virkelig elevene mulighet til å lære seg å navigere i et miljø der stoff er en del av virkeligheten, og som de vil støte på når de går kommer til videregående skole. Jo bedre verktøy de har til at treffe informerte, gjennomtenkte beslutninger med, desto bedre.» – Rådgiver, Uavhengig skoledistrikt, USA

«Jeg har gitt Sannheten om stoff-programmet i klassene mine og fått barn til å se virkeligheten i øynene, når de ofte tror at ikke noe kan skade dem. De er oppmerksomme og de diskuterer emnet. De er mer bevisste og rapporterer situasjoner de observerer. Mange takk for materialet.» – Lærer, Rio Grande do Sul, Brasil

OVER
62
MILLIONER
SANNHETEN OM
STOFF-
HEFTER
har blitt delt ut
VERDEN OVER

«Jeg har gitt Sannheten om stoff-programmet til 300 studenter så langt. Programmets kvalitet er helt på topp. Budskapet er så godt utformet at de unge stopper opp og lytter.» – Pedagog i lokalsamfunn, Cultural Education and Environmental Organization, Kashmir, India

«Materialet fra Stiftelsen for en stoffri verden er glimrende. De personlige historiene gjør inntrykk og studentene kan lett forholde seg til dem. Studentene engasjerte seg i materialet, så budskapet kommer virkelig ut.» – Lærer, Mareeba Queensland, Australia


Å løse det verdensomspennende problemet med stoffmisbruk krever en effektiv og gjennomgripende metode, et bredt spektrum av aktiviteter som får budskapet om en stoffri tilværelse ut til unge mennesker overalt.

Med dette for øye sprer scientologer og andre frivillige rundt om i verden Sannheten om stoffs budskap gjennom distribusjon av informasjonshefter om de mest vanlig misbrukte stoffene – 62 millioner hefter på 21 språk, som gjør de unge i stand til å treffe egen beslutning om å leve en stoffri tilværelse.

Tilstelninger om forebygging av stoffmisbruk, inkludert en underskrifts­kampanje med løfte om et stoffritt liv, informasjonsboder på steder med mye folk, offentlige informasjonsfilmer mot stort sett alle offentlige steder, musikk­innslag og utallige andre midler til å rette oppmerksomheten på dette viktige verdensomspennende problemet.

Fordi de selv ser ødeleggelsene som stoff forårsaker, går foreldre, lokale ledere, lærere og politifolk ofte i spissen for initiativene med opplysning om stoff, som ved hjelp av midler fra Stiftelsen for en stoffri verden forener den internasjonale bevegelsen som arbeider på å bryte den onde sirkelen med stoffmisbruk.

«På vegne av de barna og medarbeiderne som var med på seminaret deres denne sommeren, vil vi gjerne uttrykke vår store takknemlighet for det arbeidet dere gjør med å opplyse våre unge om virkningene av stoff. Det er fantastisk å ha en organisasjon som deres som engasjerer seg i utbredelsen av opplysning om stoffmisbruk til barna våre og lokalsamfunnet de bor i.» – Programleder, KFUK, USA

«Hver familie som fullfører Substance Abuse Family Education Program (familieopplysningsprogrammet om stoffmisbruk) mottar et sett med hefter. Tilbakemeldingene fra både foreldre og tenåringer er alltid positive. Opplysningene er passende, nøyaktige og enkle. Jeg opplever at heftene er de mest verdifulle materialene vi kan bruke til å understøtte dialogen i familien og blant jevnaldrende. I betraktning av tilstanden det lokale skoledistriktets budsjetter for tiden befinner seg i, er det veldig praktisk at heftene er så lette å få tak i. Takk vennligst Stiftelsen for dens fortsatte samarbeid med tenåringer og familier.» – Fylkeskolestyrets hjelpeprogram for elever, USA

1,1 MILLIONER NÅDD I

TAIWAN

Stiftelsen for en stoffri verdens avdeling i Taiwan er en av verdens mest aktive: 1,1 millioner personer ble nådd gjennom 3400 informasjonsarrangementer; 800 000 hefter ble delt ut; foredrag ble hørt av 304 000 elever på 850 skoler; offentlige informasjonsfilmer ble sendt på 50 TV-stasjoner til mer enn 5 millioner seere. Støttespillere og samarbeidspartnere inkluderer byrådsmedlemmer, politikere, politisjefer, borgermestere, undervisningsministre og NGO-er, slik som den internasjonale stiftelsen for fredelig eliminering av opiumsdyrking.

Et byrådsmedlem sa: «Engasjementet deres med å spre ut sannheten om stoff, innsatsen deres med å hindre at utallige unge blir ødelagt av stoff, og formålet deres med å gjøre denne verden til et bedre sted å være, uten å skulle ha noe til gjengjeld, har rørt meg dypt.»

«På vegne av organisasjonen min, samfunnet mitt og landet mitt vil jeg gjerne gi uttrykk for min takknemlighet overfor organisasjonen deres for det verdifulle arbeidet den gjør for å skape en stoffri verden.» – Lung-Hui Chung, formann for den internasjonale stiftelsen for fredelig eliminering av opiumsdyrking

ERKJENNELSEN AV FARENE VED STOFF I

TSJEKKIA

Tsjekkia er den største produsenten, eksportøren og forbrukeren av metamfetamin, eller «Pervitin», i Europa. For å øke bevisstheten om dette og andre skadelige stoff, har den tsjekkiske avdelingen av Stiftelsen for en stoffri verden hvert år siden 2003 holdt et «Cyclorun» gjennom hele landet.

Med støtte fra Tsjekkias Senat dro de deltakende syklistene og løpere 1200 km på en stoffritt korstog i 2013. Underveis møtte de borgermestere, politisjefer og andre embetsmenn i 45 byer, delte ut tusenvis av Sannheten om stoff-hefter og holdt foredrag på 46 skoler til omkring 4500 elever. Siden programmet ble lansert i landet for over ti år siden, har det nådd titusener med det stoffrie budskapet.

«Opplysning om stoff er billigere, mer effektiv og absolutt bedre enn å skulle håndtere konsekvensene av stoffmisbruk. Jeg setter stor pris på denne aktiviteten og mener den er veldig viktig. Senatet vil helt sikkert bruke den igjen.» – Formannen for Tsjekkias Senat til dem som organiserte den internasjonale Cyclorun-dagen mot stoffmisbruk og narkotikahandel