RESULTATER FRA IMPLEMENTERING
AV PROGRAMMET

Det mest effektive våpenet å bekjempe stoff og stoffmisbruk med, er undervisning. Scientology Kirker og medlemmene deres har arbeidet sammen med likesinnede grupper og enkeltpersoner for å skape en betydningsfull forandring i det globale stoffproblemet.

På grunn av effektiviteten til undervisningsmaterialene og innflytelsen fra programmets aktiviteter hvor enn det er implementert, nyter Sannheten om stoff-kampanjen respekt og gis støtte fra lærere, veiledere innen helsevesenet, undervisningssystemet, politifolk, samfunnsledere, tjenestemenn i stat og kommune, elever og foreldre.

Statistikker viser virkningen:

Til dags dato bruker mer enn
1200
organisasjoner, organer innen politistyrker og statsadministrasjon verden over Sannheten om stoff-læreplanen og -materialene.
Omtrent
10 000
skoler bruker Sannheten om stoff sin læreplan og sine materialer.

Programmets effektivitet blir videre demonstrert av det stadig økende antallet unge folk som bruker disse materialene og i sin tur deler sannheten om stoff med venner og familie.

På denne måten gjør det globale Sannheten om stoff-programmet målbare fremskritt mot å skape en generasjon som vil forbli frie for det ødeleggende stoffmisbruket.

Om lag 1200 organisasjoner, organer innen håndheving av loven samt statsledelse i 180 land har sluttet seg sammen med scientologer for å bekjempe stoffmisbruk gjennom det kirke-støttede Sannheten om stoff informasjons- og undervisnings­programmet. Følgende er et utvalg av påskjønnelser og uttalelser fra dem som har opplevd resultatene.

REGJERINGER

Som svar på den omfattende innsatsen med forebygging mot stoff, hvor scientologer i Taiwan går i brodden, overleverte landets Innenriksdepartement den nasjonale Pris for religiøs fortreffelighet til Scientology Kirken.

Med dette brevet etablerer Departementet for grunnskole-, videregående og yrkesrettet utdanning i Den demokratiske republikken Kongo et kompaniskap med Stiftelsen for en stoffri verden for å implementere Sannheten om stoff-programmet over hele landet og spesielt på skolene. Vi stoler på at dette partnerskapet vil hindre bruken av stoff og dets ødeleggende virkninger i skolene. – Minister for grunnskole-, videregående og yrkesrettet utdanning, Den demokratiske republikken Kongo

Gjennom dette brevet vil jeg gjerne uttrykke min oppriktige takknemlighet for Sannheten om stoff-kurset som ble gitt til medlemmer av Samordningen av skolesikkerhets-programmer, som har vært til stor hjelp med å gjøre disse seminarene om stofforebygging som blir gitt i skoler i Mexico City, profesjonelle. Alle medlemmene vårer har utvist en større kunnskap om emnet og har først og fremst fått mange spørsmål og usikkerheter oppklart om hvordan man gir disse seminarene til elever, foreldre og lærere.

Jeg vil også takke dere for materialet som ble gitt til oss, som er en heder for den ærefulle stiftelsen dere er del av. Det blir tatt i bruk til å nå folk som drar nytte av disse seminarene i de forskjellige skolene i Mexico. Jeg takker dere og ser frem til å fortsette å arbeide med dere. Jeg sender dere mine vennligste hilsener. – Underdirektør, Enhet for sikkerhet i skoler, Mexico City, Mexico

POLITIMYNDIGHETER

Etter å ha mottatt og sett gjennom materialene, bestemte jeg meg for å bruke Sannheten om stoff-videoene i mine foredrag om stoff for min åttende klasse. Dette året så elevene seksjonene om cannabis, kokain, heroin, LSD, reseptpliktige legemidler og smertestillende midler, så vel som introduksjonen og «Sluttord». Elevene var svært interessert i Sannheten om stoff-videoene, og de fleste klassene ville med det samme spørre om vi skulle se flere videoer den dagen. Vitnesbyrdene til forhenværende. brukere av stoff gir troverdighet til det budskapet jeg prøver å få over til elevene, på en måte en politimann aldri kunne.» – Detektiv, politiet i New Jersey, USA

Programmaterialene og -DVD-en var forbløffende effektive – elevene og staben ba om mer tid til å se programmet. Opplevelsen hadde en slik grundig virkning at politiavdelingen har blitt oppfordret av de lokale skolene i samfunnet til å gi Stoffri verden-programmet. —Politidepartementet, Samfunnstjenester-offiser, USA.

SAMFUNNSLEDERE

Det er et hovedbidrag, et av de største bidragene Scientology har kommet med, og ingen andre har engang prøvd. – Visepresident, Asian American Economic Development Enterprises, USA

Jeg er sogneprest, senator og medlem av Pinsebevegelsen. Da jeg ba Scientology å komme og hjelpe oss og lære oss noe – lære ungdommen noe og gi oss noe informasjon – så kom de, de er her. – Senator for delstaten New York, USA

Sannheten om stoff-materialene vil skape en effekt så stor at den vil kunne føles over hele Amerika. Dette programmet er svaret på den globale epidemien. Jeg vil ha det obligatorisk for skolebarn over hele Amerika å gjennomgå læreplanen Sannheten om stoff. – President, International Faith-Based Coalition, USA

VI HAR FUNNET INFORMASJONEN DERES OG HJELPEMIDLENE om PÅVIRKNINGEN FRA OG FØLGENE AV STOFF å være UVURDERLIGE OG LETTE Å FORSTÅ

Jeg skriver dette brevet til støtte for organisasjonen deres, hvis hefter og DVD-er vi bruker og deler ut siden for noen år siden, når vi utfører våre plikter i lokalsamfunnet. Vi har funnet informasjonen deres og hjelpemidlene om virkningen og følgene av stoff å være uvurderlige og lette å forstå, spesielt for de unge i samfunnet vårt. – Maori Wardens Association, New Zealand

Sannheten om stoff-kampanjen er essensiell for de underprivilegerte områdene i kommunen vår. Dere og deres frivillige hjelpere har tålmodigheten og tiden til å komme og dele ut Sannheten om stoff-heftene i min kommune og hjelpe folk. Rådsmedlemmene og jeg er svært stolte av det arbeidet som Sannheten om stoff-frivillige har utført ved å rydde opp i området og dele ut informasjonshefter. Jeg håper at alle kommuner oppdager hva dere har utført og vil dra fordel av det dere har å tilby. Dere gjør et strålende stykke arbeid. Folk må gratulere dere. – Bydelrådsformann, England

Det er et ett-av-sitt-slag anti-stoff-initiativ som tilbyr håp og hjelp til å avslutte den verdensomspennende tragedien som stoffmisbruk er. – President, rådet av politiets geistlige, USA

PEDAGOGER

Jeg ønsker å igjen takke dere for hele programmet Sannheten om stoff. Jeg startet hver klasse med å spørre elevene hvorfor folk tar stoff, og de ville rope: for å passe inn, flykte, slappe av, kjedsomhet, føle seg voksen, gjøre opprør eller bare for å eksperimentere. De var klar over at mye av det de hører på gatene om stoff er løgner, og det er for det meste takket være programmet deres. Vi var ville etter det. – Skolelærer, USA

Videoene og de korte informasjonsfilmene gir realistiske refleksjoner fra elever og ungdommer om sine erfaringer med stoff. Video-mediets kvalitet og budskapenes innhold holder elevene engasjerte og interesserte. Den gratis undervisningspakken som inkluderer en læreplanhåndbok, en video og individuelle brosjyrer om hvert stoff, gjør det lett å implementere oppgavene i en time om helse. – District Resource Health/Physical Education, USA

Jeg kan si uten noen tvil at Sannheten om stoff sin læreplan, som jeg brukte det siste året, er det beste og mest altomfattende jeg noensinne har brukt. Selve DVD-en, kombinert med brosjyrene og timeplanene, har tillatt meg å ha muligheten til å presentere informasjon om stoff i et format som bokstavelig talt har grepet tak i elevenes oppmerksomhet. Jeg viser mange videoer og DVD-er i løpet av semesteret, og denne DVD-en er den eneste som elevene ber om å få se igjen. – Lærer i helsefag, USA

Takk for å tilby dette enestående materialet til skolen helt gratis. Jeg kan oppriktig talt ikke sette en pris på hvor effektivt dette programmet har vært og vil være. – Gymnaslærer i helsefag, USA